Category : Nieuws

Blog Sub Title

Category Archives: Nieuws

Hulp bij ingevorderd rijbewijs

Het is erg vervelend als uw rijbewijs is ingevorderd. U mag dan immers niet meer rijden. Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten kan u helpen bij het terugkrijgen van uw rijbewijs. Voor een vast bedrag pakken onze deskundige advocaten de zaak voor u op. U weet dus direct waar u qua kosten aan toe bent. En dat is wel zo prettig. Lees er hier meer over.

U kunt snel contact met ons opnemen door te bellen naar 058-2121464 of te mailen naar info@vandersluisvanderzeekalmijn.nl Wij zijn ook via Whatsapp bereikbaar op 06-24497344.

Procedure invordering rijbewijs

Als de politie uw rijbewijs heeft ingevorderd dan wordt dit binnen drie dagen naar het Openbaar Ministerie opgestuurd. De Officier van Justitie moet binnen tien dagen na invordering een beslissing nemen: u krijgt uw rijbewijs terug of niet.

Als u uw rijbewijs terugkrijgt, is het probleem voorlopig opgelost. Maar als u uw rijbewijs elke dag nodig hebt, bijvoorbeeld voor uw werk, kan het erg lastig zijn als u tien dagen niet mag rijden.

Als u uw rijbewijs niet terug krijgt van de Officier van Justitie wordt het een ander verhaal. U moet dan wachten tot de inhoudelijke zitting. Pas dan wordt er een beslissing genomen. Dat kan maanden duren en al die tijd mag u niet rijden.

Klaagschrift indienen voor teruggave rijbewijs

Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten kan voor u een klaagschrift indienen bij de Rechtbank. In dit klaagschrift vragen wij de Rechtbank om uw rijbewijs terug te geven tot de inhoudelijk zitting.

Van tevoren overleggen wij uitgebreid met u over uw persoonlijke omstandigheden. Wij kunnen u dan een realistische inschatting geven van de kans van slagen. Uit ervaring weten wij dat het indienen van een klaagschrift bijna altijd loont!

Onze klaagschriften worden gemaakt door ervaren en deskundige advocaten. Zo is de kans het grootst dat u uw rijbewijs snel terugkrijgt. Natuurlijk behandelen wij uw zaak met voorrang. Uw klaagschrift wordt zo snel mogelijk ingediend en wij houden contact met de Rechtbank. Op die manier hoeft u uw bewijs geen dag te langer te missen dan nodig.

Ongeveer veertien dagen na het indienen van het klaagschrift is er een zitting op de Rechtbank. Onze deskundige advocaten gaan met u mee en pleiten voor het teruggeven van uw rijbewijs. Meestal beslist de Rechter ter plekke. U weet dus gelijk waar u staat. Verder lezen

Bijeenkomst ‘Help een scheur in mijn huis’ op 18 maart 2019

Mr. Femke Gietema-van der Heide en mr. Johanna Westerdijk zijn op maandag 18 maart 2019 aanwezig bij de bijeenkomst die Winamer belang organiseert onder de titel ‘Help een scheur in mijn huis’. Deze bijeenkomst zal gaan over de gevolgen van gaswinning en zoutwinning in Barradeel en omstreken.

Onze advocaten zullen uitleg geven over de wet- en regelgeving. Ook gaan ze in op de mogelijkheden om schade te verhalen. De bijeenkomst wordt gehouden in It Mienskar te Oosterbierum en begint om 14:00 uur.

 

Vijf (afscheids)vragen aan Pier van der Sluis

Per 1 januari 2019 nemen we afscheid van Pier van der Sluis, een van de oprichters van ons kantoor. Daarom: vijf vragen aan Pier van der Sluis (rechts op de foto).

 

Je bent 34 jaar en twee maanden advocaat geweest. Heb je altijd advocaat willen worden?

Bij ons thuis was ik de eerste die ging studeren. Ik ben geboren en getogen in Langweer. De middelbare school en het VWO heb ik Sneek gedaan. Na het VWO wilde ik graag verder leren. Ik koos toen voor de rechtenstudie omdat het een brede studie is, die veel mogelijkheden biedt. En natuurlijk vond ik het juridische wereldje erg interessant. Ik ben afgestudeerd in de bedrijfseconomische en civielrechtelijke richting en heb ook een kandidaats fiscaal recht behaald.

 

Hoe is je carrière begonnen?

Tijdens mijn studie heb ik een oud Forward-lid leren kennen. Hij vroeg of ik interesse had om advocaat-stagiaire te worden bij hem en zijn collega Van Smeden in Leeuwarden. Op 1 november 1984 ben ik beëdigd als advocaat. Na afloop van mijn stage in 1987 ben ik daar nog een paar jaar advocaat-medewerker geweest.

 

In 1991 ben ik samen met Cees van der Zee het kantoor Van der Sluis & Van der Zee Advocaten begonnen. We zaten toen op het Ruiterskwartier 113 in Leeuwarden. Cees heb ik leren kennen via het schoolplein. Onze kinderen zijn precies even oud. Ook in de advocatenkamer kwam ik Cees regelmatig tegen en zo bleek dat we op veel gebieden een klik hadden. We houden bijvoorbeeld allebei niet van vergaderen, maar van spijkers met koppen slaan. Toen ik voor mezelf wilde beginnen leek Cees me een geschikte kerel om samen een kantoor mee op te richten. Dat dit een goede keuze is geweest is wel duidelijk. We hebben het maar liefst 27 jaar met elkaar volgehouden en dat met veel plezier.

 

Wat voor soort zaken heb je gedaan?

In het begin had ik een echte allround praktijk: ik deed van alles, van echtscheidingen tot strafzaken. In de loop van de jaren ben ik meer zakelijk recht gaan doen, zoals arbeidsrecht en vastgoedrecht. Verder heb ik vanaf het begin faillissementen gedaan. Hier heb ik altijd veel voldoening uit gehaald. In de loop van de jaren heb ik een paar grote, bekende faillissementen afgewikkeld. Friendship Balk was er zo eentje, net zoals hotel-restaurant De Klinze en laatst nog De Wijnberg in Sneek.

 

Je bent nog maar 60. Waarom heb je besloten op dit moment te stoppen?

De bucketlist roept! Samen met mijn vrouw Carin wil ik bepaalde reizen gaan maken en genieten. Ik wil ruimte maken voor de jongere generatie om het stokje over te nemen. Marco Kalmijn en IdeJan Woltman zetten Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten voort, samen met Cees van der Zee. Zelf blijf ik als adviseur verbonden aan kantoor. Ook mijn werk als voorzitter van het stichtingsbestuur van SC Cambuur blijf ik doen.

 

En dan natuurlijk de belangrijkste vraag: wat ga je met al die vrije tijd doen?

Mijn gezin en mijn twee kleinkinderen spelen een belangrijke rol in mijn leven. Ik vind het prachtig om tijd met die kleintjes door te brengen. Samen met Carin ga ik genieten van alles wat het leven te bieden heeft.

 

We hebben een huis in Spanje. Daar willen we meer tijd doorbrengen en de taal leren. Ik geniet erg van het mooie weer daar en de relaxte manier van leven. Ik heb nooit getuinierd en had ook geen tijd om zelf klusjes te doen. Maar in Spanje heb ik ontdekt dat ik het wel aardig vind om wat met plantjes bezig te zijn. Ook een klusje op zijn tijd is best leuk, zolang het mag en niet moet. Ook lezen heb ik herontdekt. Thrillers en historische boeken (De Levens van Jan Six, Rome en De Oerpolder) lees ik graag.

 

Wie weet krijg ik ook weer tijd voor hobby’s. Vroeger was ik veel met muziek bezig, ik speelde accordeon tot ik de leeftijd bereikte waarop dat niet cool meer was. De accordeon werd toen ingeruild voor een gitaar. Dus misschien haal ik mijn gitaar binnenkort wel van zolder.

Scheepswerf Barkmeijer in Stroobos failliet verklaard

Scheepswerf Barkmeijer in Stroobos failliet verklaard

 

Op dinsdag 30 oktober 2018 is Barkmeijer Stroobos B.V.  door de Rechtbank Noord-Nederland failliet verklaard. Marco Kalmijn van ons kantoor is benoemd tot curator. Samen met IdeJan Woltman en Tineke Wouda pakt hij dit omvangrijke faillissement op.

 

Afkoelingsperiode

Op verzoek van Marco Kalmijn heeft de Rechter-commissaris – die toezicht houdt in het faillissement –  een zogenaamde afkoelingsperiode gelast. Dit betekent dat alle rechten van de schuldeisers tijdelijk in de ijskast worden gezet. In dit faillissement gaat het om een periode van 30 dagen, dus tot en met vrijdag 30 november 2018. Tijdens deze periode mogen schuldeisers hun goederen niet ophalen. Het gaat dan om schuldeisers die bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op eigendomsvoorbehoud of het recht van reclame.

 

Doel afkoelingsperiode

Tijdens de afkoelingsperiode inventariseert Marco Kalmijn als curator de boedel van Barkmeijer Stroobos en bekijkt hij of een doorstart mogelijk is. Met toestemming van de Rechter-commissaris zal eerst nog worden doorgewerkt.

 

Indienen vordering

Als u een vordering op Barkmeijer Stroobos B.V. hebt dan kunt u die bij ons indienen door dit formulier en de openstaande facturen te mailen naar mevrouw Tineke Wouda, faillissementsmedewerkster, op het mailadres barkmeijer@vandersluisvanderzeekalmijn.nl

Doorstart na faillissement

De curatoren van de failliete ziekenhuizen in Flevoland onderhandelen over een doorstart. Hoe zit het ook maar weer met een doorstart na faillissement? We frissen uw kennis op dit gebied van het faillissementsrecht even op.

 

Geïnteresseerden

Direct na het uitspreken van een faillissement staat de telefoon roodgloeiend bij een curator. Er melden zich allerlei partijen die interesse hebben: van opkopers tot bedrijven die de failliete zaak willen doorstarten. Met alle serieuze geïnteresseerden wordt contact gelegd en zij worden in de gelegenheid gesteld een bod te doen.

 

Verkoop activa

Bij een doorstart worden de aanwezige activa verkocht aan de doorstartende partij. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inboedel, het klantenbestand, de orderportefeuille, de goodwill en domeinnamen. Als deze activa worden verkocht aan iemand die het bedrijf doorstart, levert dit vaak meer op en het is natuurlijk de taak van de curator om een zo hoog mogelijk opbrengst te genereren.

 

In elk faillissement wordt een Rechter-commissaris benoemd. Deze houdt toezicht op het werk van de curator. Voor een doorstart moet de Rechter-commissaris toestemming geven.

 

Going-concern

Ook moet de Rechter-commissaris toestemming geven om het bedrijf open te houden na het uitspreken van het faillissement. Het kan belangrijk zijn om een bedrijf door te laten draaien, omdat de opbrengst dan maximaal is. Een zaak die nog open is, is meer waard voor een doorstartende partij dan een zaak die dicht is.

 

Schuldeisers

Voor de meeste schuldeisers is een doorstart een bittere pil. Zij kunnen vaak fluiten naar hun geld omdat in de meeste faillissementen geen uitkering wordt gedaan. Dit is voor hen maar moeilijk te begrijpen, vooral als de zaak wordt voorgezet door dezelfde personen.

 

Personeel

Een faillissement is altijd erg ingrijpend voor het personeel. Het bedrijf waarvoor mensen zich met hart en ziel hebben ingezet stopt en hun toekomst wordt onzeker. In 99 van de 100 gevallen wordt het personeel door de curator ontslagen. Het UWV betaalt het loon tijdens de opzegtermijn door. Tijdens de opzegtermijn kan de curator het personeel laten doorwerken om zo het failliete bedrijf open te houden. Medewerkers die na afloop van de opzegtermijn nog geen nieuwe baan hebben, komen in aanmerking voor ww.

 

De doorstartende partij is niet verplicht het personeel over te nemen. Als het mogelijk is, zal een curator meestal wel proberen af te spreken dat zoveel mogelijk werknemers in dienst komen bij het doorstartende bedrijf. De curator moet namelijk ook rekening houden met de werkgelegenheid, een algemeen maatschappelijk belang. Maar uiteindelijk is toch doorslaggevend wie de hoogste prijs wil betalen voor het failliete bedrijf.

 

Conclusie

Een doorstart is een ingewikkeld proces, waarbij met zoveel mogelijk belangen rekening wordt gehouden. Voor schuldeisers en personeel is een doorstart niet altijd te begrijpen, maar een curator zal toch voor een doorstart kiezen als dat de hoogste opbrengst oplevert.

 

Bent u klaar voor de privacywet?

Vanaf 25 mei dit jaar gaat de nieuwe Europese Privacyverordening in. Daarin staat dat alle bedrijven en overheden precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. De Autoriteit Persoonsgegevens mag hoge boetes opleggen als dat niet gebeurt.
Een groot percentage van Nederlandse bedrijven en overheden is nog niet klaar voor deze wet, zo blijkt uit de Nationale Privacy Benchmark. Zestig procent van de bedrijven en overheden weet zelfs niet waar gegevens van burgers of klanten opgeslagen zijn.

Neem contact met ons op voor het maken van een scan van uw bedrijf. Aan de hand van deze scan komen wij met een advies en een plan van aanpak.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie.

Vordering tot betaling in bitcoin verifieerbaar in faillissement

Op 14 februari 2018 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een verzoekschriftprocedure tot faillietverklaring van Koinz Trading B.V., welke procedure door advocaat Jelmer de Vries van ons kantoor is opgestart. De uitspraak van de rechtbank is baanbrekend en geeft antwoord op de vraag of de vordering tot uitbetaling van bitcoins een vordering is waarvoor het faillissement kan worden uitgesproken.

Koinz Trading is Nederlands eerste ‘bitcoin-fabriek’. Tegen betaling van een beheersvergoeding werden miningcomputers van derden ingezet voor het produceren van bitcoins. Aan het eind van de maand werd er in bitcoin of euro’s uitbetaald, althans dat was de bedoeling. De laatste maanden ontvingen meerdere klanten van ons kantoor geen uitbetaling meer in bitcoin. Omdat herhaaldelijk toezeggingen tot uitbetaling niet werden nagekomen en er geruchten gingen dat de computers, die niet in eigendom  waren van Koinz Trading, door haar werden verkocht, is besloten het faillissement aan te vragen.

Het faillissement is een algeheel beslag op het vermogen van de onderneming. Daarmee wordt in ieder geval voorkomen dat de onderneming verder wordt leeggehaald. Daarnaast heeft een curator de mogelijkheid om de locatie van de computers te achterhalen en kan zij nagaan wat er met het ingelegde geld is gebeurd en of er sprake is van frauduleus handelen.

Of de rechter het faillissement zou uitspreken was nog wel even spannend. De rechter diende te oordelen over de vraag of de vordering tot uitbetaling van bitcoins is aan te merken als een vordering in de zin van de Faillissementswet. Daarover heeft in Nederland niet eerder een rechter uitspraak gedaan. Volgens de rechtbank Amsterdam is dit het geval. De Rechtbank geeft in haar vonnis aan:

“Een bitcoin bestaat, zo begrijpt de rechtbank, uit een unieke, digitaal versleutelde reeks van cijfers en letters opgeslagen op de harde schijf van de computer van de rechthebbende. Bitcoins worden ‘geleverd’ door het verzenden van bitcoins van de ene wallet naar de andere wallet. Bitcoins zijn op zichzelf staande waarde-bestanden, die bij een betaling rechtstreeks door de betaler aan de begunstigde worden geleverd. Hieruit volgt dat een bitcoin een waarde vertegenwoordigt en overdraagbaar is. Naar het oordeel van de rechtbank vertoont het hiermee kenmerken van een vermogensrecht. Een vordering tot betaling in bitcoin is dus te beschouwen als een vordering die voor verificatie in aanmerking komt.

Onbetwist staat vast dat tussen verzoeker en gerekestreerde een verbintenis bestaat die strekt tot betaling in bitcoin, welke verbintenis ook in bitcoin moet worden voldaan. De rechtbank kwalificeert deze rechtsverhouding als een civielrechtelijke verplichting tot betaling. Aan deze verplichting is tot op heden door gerekestreerde niet voldaan. Van een vorderingsrecht is dus summierlijk gebleken.

(…)

Ter terechtzitting heeft verzoeker het bestaan van meerdere (steun)vorderingen aangetoond. Uit de door verzoeker overgelegde stukken is gebleken dat meerdere personen vorderingen op gerekestreerde hebben die zien op het uitbetalen van bitcoins (…)”

Uit het vonnis volgt allereerst dat een vordering tot betaling in bitcoin moet worden aangemerkt als een verplichting tot betaling. Bij het uitblijven van betaling kan dit tot het faillissement leiden. Voorwaarde bij het uitspreken van een faillissement is nog wel dat er meerdere schuldeisers zijn. Een vordering tot betaling in bitcoin kan ook dienen als steunvordering bij het aanvragen van het faillissement, aldus de Rechtbank.  In dit geval leidde dat tot het faillissement van Koinz Trading B.V.

Een kopie van het volledige vonnis treft u hier aan.

Advocaat Marco Kalmijn te zien in RTL Late Night

Gisteren waren advocaat Marco Kalmijn en zijn cliënt Sijbrand Nijhoff te gast bij RTL Late Night om te vertellen over de geheime overeenkomsten die in 1963 zijn gesloten tussen de Nederlandse overheid, NAM, Shell en Exxon. Nijhoff verhaalde aangrijpend over de gevolgen die de aardbevingen voor hem hebben. Hier kun je de hele uitzending terugkijken.

De geheime gasdeal uit 1963 onthuld!

Onze advocaten Marco Kalmijn en Marcella Spithoff hebben met hun client Sijbrand Nijhoff uit Zijldijk aan het Dagblad van het Noorden een gedeelte van de door de Staat der Nederlanden, NAM, Shell en Exxon geheim gehouden documenten ter beschikking gesteld. Daarbij bevinden zich onder andere de maatschapsovereenkomst van de ‘Maatschap Groningen’ (die verantwoordelijk is voor de gehele gaswinning) en een geheime side letter uit 1963. Deze documenten vormen de basis van het huidige zogenaamde ‘Gasgebouw’ van waaruit de gaswinning in Groningen en Drenthe plaatsvindt. De belangrijke rol van de Staat der Nederlanden wordt daaruit meer dan duidelijk.

De reden dat de documenten naar buiten worden gebracht is dat de vele gedupeerden in Groningen en Drenthe recht hebben op duidelijkheid over de rol van de Nederlandse Staat sinds 1963 in de aardgaswinning.

Uit deze documenten kan volgens ons worden opgemaakt dat de Staat met de NAM gezamenlijk op basis van een verhouding van 50% – 50% houder zijn van de concessie en gezamenlijk exploitant zijn van de gasvelden in Groningen en Drenthe. De Staat dient haar verantwoordelijkheid te nemen voor alle gedupeerden van de aardgaswinning. De eerste stap is daarin gezet met het nieuwe schadeprotocol.

De vraag die opkomt is wat de waarde van het nieuwe schadeprotocol is gezien deze documenten. De tijd zal leren wat de verdere gevolgen zijn voor het nieuwe schadeprotocol, de hoop is dat er daadwerkelijk een snelle vergoeding van schade of herstel komt voor de vele gedupeerden in Groningen en Drenthe zonder langdurige en kostbare juridische procedures, waarin boer Nijhoff thans wel met de Staat, de NAM en EBN is verwikkeld.

Niet enkel de Staat der Nederlanden dient hierin haar verantwoordelijkheid te nemen maar vanzelfsprekend naast de NAM ook de Shell en Exxon die, zoals volgt uit de documenten, ook contractpartij zijn bij de gemaakte afspraken.

Lees via de link naar Het Dagblad van het Noorden het artikel van Maaike Wind over deze documenten. De maatschapsovereenkomst en de side letter zijn ook online bij het Dagblad van Noorden beschikbaar.

 

 

Winst in kort gedingprocedure tegen Nederlandse “bitcoinfabriek”

Advocaat Marco Kalmijn van ons kantoor heeft een kort gedingprocedure gevoerd en gewonnen tegen Koinz Trading uit Lelystad, een bedrijf dat bitcoins ‘mijnt’ (maakt). Koinz Trading betaalt haar investeerders niet uit en geeft de gekochte mining-computers niet terug. Daarom is nu aangifte gedaan tegen dit bedrijf door een aantal gedupeerden.

In dit artikel van de NOS kun je het interview terugluisteren dat Marco Kalmijn heeft gedaan met Radio1 bit.ly/2mlOGAm Inmiddels heeft zich al een groot aantal gedupeerden bij ons gemeld. Als jij ook geld hebt gestoken in Koinz Trading dan kun je contact met ons opnemen op telefoonnummer 058 212 14 64. Wij houden je dan op de hoogte van het verdere verloop.

Klik hier voor het NOS persbericht en om het radio interview met Marco Kalmijn terug te luisteren.