Arbeidsrecht

Arbeidsrecht voor ondernemers

Bijna iedere ondernemer krijgt te maken met arbeidsrecht. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten in Leeuwarden helpt u graag bij zaken omtrent arbeidsrecht. Bij arbeidsrecht blijken conflicten op de werkvloer de meest voorkomende situaties. Doordat hierbij emoties een rol kunnen gaan spelen, is het verstandig om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Zo heeft u als eigenaar van een MKB-onderneming een sparringpartner en duidelijkheid over wat wel en niet kan.

Conflict op de werkvloer

Wat bij arbeidsrecht in de praktijk veel naar voren komt, is dat een werkgever een dienstverband wil beëindigen. Hierbij kan het gaan om ontslag op staande voet, het opstarten van een ontbindingsprocedure of het treffen van een minnelijke regeling. Vaak neemt een werkgever contact op met Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten nadat er zich op het werk een situatie heeft voorgedaan. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een onterechte ziekmelding, diefstal of een conflict op de werkvloer. Bij dit soort situaties is de vraag van werkgevers of het mogelijk is om de werknemer op staande voet te ontslaan.

Ontslag op staande voet

Per situatie kijkt een advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht, met u naar de mogelijkheid voor ontslag op staande voet. Belangrijk is dat men hier zorgvuldig mee omgaat. Vaak speelt de onrust al langer. In deze gevallen is het belangrijk om een goed dossier bij te houden, zodat de aanleiding voor ontslag beter aangetoond kan worden. Ontslag op staande voet brengt grote risico’s met zich mee. Daarom is het verstandig om een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten in te schakelen. Hij of zij beoordeelt de situatie en licht u in over de mogelijkheden.

Wat Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten voor u doet

Voordat er een beslissing gemaakt kan worden over de te volgen ontslagroute, maakt een advocaat een uitgebreide inschatting van het dossier. Samen met u worden de risico’s en verschillende opties in kaart gebracht. Hierbij bespreken wij ook de kosten van de verschillende opties. U krijgt passend advies over uw situatie en wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk geholpen wordt met uw probleem. Uiteraard geldt dit voor alle zaken die vallen onder arbeidsrecht. Wij helpen u graag bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten in Leeuwarden.

Actueel

Rechter vergelijkt lezen dagvaarding met “film noir”

12/10/2021 Lees meer

Manager na bijna 40 jaar ontslagen op staande voet wegens diefstal van emballagegelden, terecht of niet? (en gratis checklist bij ontslag op staande voet)

06/10/2021 Lees meer

Niet of te laat op het werk door weersomstandigheden

27/01/2021 Lees meer