Registratie rechtsgebieden Orde van Advocaten

Alle advocaten in Nederland zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Wij van Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten natuurlijk ook. De Orde van Advocaten registreert op welke rechtsgebieden onze advocaten opleidingen hebben gevolgd. Zo is de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd. Hieronder geven wij deze registratie weer volgens het model dat de Orde van Advocaten heeft verstrekt.

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd:

  • mr. C.W. van der Zee: hoofdrechtsgebied algemene praktijk, subrechtsgebied burgerlijk recht
  • mr. M.D. Kalmijn: hoofdrechtsgebied insolventierecht, subrechtsgebied faillissementen; hoofdrechtsgebied ondernemingsrecht, subrechtsgebieden beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies & overnames, vennootschappen, verenigingen & stichtingen; hoofdrechtsgebied verbintenissenrecht, subrechtsgebied agentuur en distributie, hoofdrechtsgebied vastgoedrecht
  • mr. I.J. Woltman: hoofdrechtsgebied arbeidsrecht, subrechtsgebieden collectief ontslag en medezeggenschapsrecht; hoofdrechtsgebied insolventierecht, subrechtsgebied faillissementen; hoofdrechtsgebied ondernemingsrecht, subrechtsgebieden beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies & overnames, vennootschappen, verenigingen & stichtingen; hoofdrechtsgebied verbintenissenrecht
  • mr. H.D. Postma: hoofdrechtsgebied strafrecht; hoofdrechtsgebied personen- en familierecht, subrechtsgebieden echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, jeugdbeschermingsrecht, ouderschap en erkenning; hoofdrechtsgebied arbeidsrecht
  • mw. mr. F. Gietema-van der Heide: hoofdrechtsgebied huurrecht, subrechtsgebieden bedrijfsruimte en woonruimte; hoofdrechtsgebied algemene praktijk, subrechtsgebied bestuursrecht (algemeen bestuursrecht); hoofdrechtsgebied bestuursrecht, subrechtsgebieden bestuursprocesrecht en handhavingsrecht, hoofdrechtsgebied agrarisch recht
  • mw. mr. A. van der Pol: hoofdrechtsgebied personen- en familierecht, subrechtsgebieden bijzonder curator, echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, internationaal privaatrecht, jeugdbeschermingsrecht, ouderschap en erkenning
  • mr. mr. T.E. Heslinga: hoofdrechtsgebied erfrecht, hoofdrechtsgebied vastgoedrecht, subrechtsgebieden bouwrecht, burenrecht en erfpacht, hoofdrechtsgebied personen- en familierecht, subrechtsgebieden echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning
  • mr. J.W. de Vries: hoofdrechtsgebied insolventierecht, subrechtsgebieden faillissementen en surseance van betaling; hoofdrechtsgebied Intellectueel eigendomsrecht; hoofdrechtsgebied ondernemingsrecht, agentuur en distributie, beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, vennootschappen, verenigingen & stichtingen
  • mr. J.C. Croes:¬†hoofdrechtsgebied vastgoedrecht, subrechtsgebieden bouwrecht, burenrecht en erfdienstbaarheden
  • mr. G.J. Westerdijk: hoofdrechtsgebied huurrecht, subrechtsgebieden bedrijfsruimte en woonruimte

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.