Snel scheiden

Gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek € 450,- p.p.
Bij ons kunt u eenvoudig, snel en goedkoop scheiden via internet.

Voordelen

 • vaste prijs: u weet direct waar u aan toe bent
 • snel: het hele traject is binnen ongeveer 6 weken afgewikkeld
 • u hoeft niet naar een zitting
 • het maakt niet uit waar u woont

Wat krijgt u van ons:

 • digitaal model-echtscheidingsconvenant
 • digitaal model-ouderschapsplan
 • één gezamenlijke bespreking
 • verzoekschriftprocedure bij de Rechtbank
 • bekrachtiging van uw convenant en/of ouderschapsplan door de Rechtbank
 • de expertise van een gespecialiseerd familierechtadvocaat

Snel scheiden voor het tarief van € 450,- p.p. is alleen beschikbaar als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan kunt u contact met ons opnemen voor de mogelijkheden.

Zie onderaan de pagina voor gefinancierde rechtsbijstand.

Hoe snel scheiden werkt

De scheidingsprocedure heeft zes stappen. Hieronder leggen wij u uit wat deze stappen zijn.

Stap 1 – invullen Intake Formulier

Een scheiding via internet vraagt u aan door het invullen van het Echtscheiding Intake Formulier. U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging met daarbij gelijk de declaratie.

Stap 2 – betaling declaratie en inleveren stukken

U betaalt onze declaratie en zorgt dat wij alle stukken krijgen die we nodig hebben. Meer informatie over de benodigde stukken vindt u hieronder.

Stap 3 – vaststelling identiteit/gesprek op ons kantoor

Wij moeten vaststellen dat u daadwerkelijk bent wie u zegt. Zo kunnen wij voorkomen dat de scheiding wordt aangevraagd zonder dat één van de partners dat weet.

Het vaststellen van uw identiteit kan op verschillende manieren. De meeste mensen vinden het prettig om voor een gesprek op ons kantoor te komen. Wij kunnen dan direct uw identiteit controleren door uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart te bekijken.

Maar langskomen is niet verplicht. Het vaststellen van uw identiteit kan bijvoorbeeld ook via een Facetimegesprek. Op die manier bespaart u tijd en geld.

Stap 4 – indienen verzoekschrift

Zodra alle stukken binnen zijn, dienen wij het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in bij de Rechtbank. In dat verzoekschrift vragen wij de Rechtbank de echtscheiding uit te spreken en het convenant en (eventueel) het ouderschapsplan  te bekrachtigen.

Van de indiening van het verzoek krijgen wij van de Rechtbank een ontvangstbevestiging. Dit bericht sturen wij naar u door.

Stap 5 – ontvangst echtscheidingsbeschikking en tekenen akten van berusting

Zodra de echtscheidingsbeschikking door de Rechtbank is afgegeven wordt deze naar u doorgestuurd. Verder zult u allebei een akte van berusting van ons krijgen. Deze akte van berusting moet u tekenen en aan ons terugsturen.

Stap 6 – inschrijven echtscheiding

Wij sturen de echtscheidingsbeschikking met de akten van berusting naar de gemeente waar u bent getrouwd. De gemeente schrijft de beschikking in in de registers van de burgerlijke stand. Van deze inschrijving ontvangen wij een bevestiging. Dit is een belangrijk stuk, want de datum van inschrijving is de datum waarop u definitief bent gescheiden. Natuurlijk ontvangt u van ons een kopie van de bevestiging van de inschrijving.

 

Het traject neemt gemiddeld zes weken in beslag vanaf het moment dat het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de Rechtbank tot het moment dat de scheiding definitief is.

 

Wat u moet doen

Om uw scheiding te behandelen hebben wij informatie en stukken van u nodig.

Benodigde gegevens/stukken

 • adresgegevens (inclusief postcode) van u beiden
 • kopie identiteitsbewijs van u beiden
 • het burgerservicenummer van u beiden
 • de datum waarop u bent getrouwd
 • de gemeente waarin u bent getrouwd
 • of u in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd
 • als u bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, een kopie van die voorwaarden (in dit geval geldt een ander tarief, neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op)
 • de volledige namen van de minderjarige kinderen die uit het huwelijk geboren zijn
 • de data waarop de kinderen geboren zijn
 • de gemeente waarin de kinderen geboren zijn
 • een door beide partijen ondertekend echtscheidingsconvenant
 • een door beide partijen ondertekend ouderschapsplan

Stukken die u moet opvragen en aan ons toezenden/afgeven:

 • afschrift huwelijksakte (opvragen bij gemeentehuis plaats van huwelijk, maximaal 3 maanden oud);
 • afschrift geboorteakte(s) van de minderjarige kinderen (opvragen bij gemeentehuis geboorteplaats, maximaal 3 maanden oud);

Stukken die u zelf moet invullen: convenant en (evt.) ouderschapsplan

Echtscheidingsconvenant

In het echtscheidingsconvenant staan de afspraken die u samen hebt gemaakt over de financiële afwikkeling van uw huwelijk. Hierbij kunt u denken aan:

 • partneralimentatie
 • gebruik echtelijke woning tot de echtscheiding (koopwoning, huurwoning), gebruiksvergoeding
 • inboedelverdeling aan de hand van de eigen inventarislijst(en)
 • onderneming (aandelen, activa en passiva)
 • auto, boot, caravan, etc.
 • levensverzekeringen en andere verzekeringen
 • schulden en vrijwaring
 • bankrekeningen, spaartegoeden, beleggingen, effecten
 • erfenis, schenking
 • opgebouwde pensioenrechten en andere oudedagsvoorzieningen.

U moet het model-echtscheidingsconvenant zelf invullen. Dit houdt ook in dat u zelf afspraken maakt over de partneralimentatie. Een berekening van de partneralimentatie is niet bij de prijs inbegrepen.

Als u het echtscheidingsconvenant hebt ingevuld, stuurt u dit aan ons toe. Wij voeren dan een quick-scan uit. Deze scan houdt in dat wij beoordelen of het echtscheidingsconvenant voldoet aan de wettelijke vereisten.

Hier treft u een link naar een voorbeeld van een echtscheidingsconvenant aan.

Ouderschapsplan

Als u kinderen hebt, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld als u gaat scheiden. Op grond van de wet moeten in het ouderschapsplan in ieder geval afspraken staan over:

 • de manier waarop de zorg- en opvoedingstaken worden verdeeld (zorgregeling)
 • de manier waarop u informatie over uw kinderen uitwisselt en elkaar raadpleegt over belangrijke aangelegenheden
 • kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.

U moet het model-ouderschapsplan zelf invullen. Dit houdt ook in dat u zelf afspraken maakt  over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Een berekening van de kinderalimentatie is niet bij de prijs inbegrepen.

Als u het ouderschapsplan hebt ingevuld, stuurt u dit aan ons toe. Wij voeren dan een quick-scan uit. Deze scan houdt in dat wij beoordelen of het ouderschapsplan voldoet aan de wettelijke vereisten.

Hier treft u een link naar een voorbeeld van een ouderschapsplan aan.

Financieel

De kosten van het indienen van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank bedragen € 450,- all in p.p. (totaal voor beide partijen € 900,- all in). Dit is dus inclusief het griffierecht.

U kunt de procedure versnellen door gelijktijdig met het invullen van het Echtscheiding Intake Formulier, het verschuldigde bedrag van € 900,- te betalen door dit over te maken op rekeningnummer NL06 ABNA 0452 7851 03 bij de ABN AMRO Bank te Leeuwarden, ten name van Van der Sluis Van der Zee Kalmijn Advocaten, onder vermelding van snelscheiden en de achternamen van u beiden.

U behoudt het recht om uw opdracht te herroepen. Indien u geen stukken toezendt, de concepten u niet worden toegezonden, het echtscheidingsverzoek om die redenen uiteindelijk niet wordt ingediend en er door ons kantoor geen werkzaamheden zijn verricht, ontvangt u natuurlijk uw overboeking volledig retour. Indien u heeft betaald en de benodigde stukken (of een deel daarvan) heeft toegezonden, worden de concepten/stukken zoals beloofd direct opgemaakt. Als u de echtscheiding vervolgens toch niet wenst door te zetten dan ontvangt u enkel het griffierecht retour indien het echtscheidingsverzoek nog niet is ingediend bij de Rechtbank. Is het echtscheidingsverzoek inmiddels ingediend bij de Rechtbank dan ontvangt u geen gelden retour.

Gefinancierde rechtsbijstand

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u kijken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Als u hiervoor in aanmerking komt dan bent u slechts een eigen bijdrage en een gedeelte van het griffierecht verschuldigd bent. Bij een verwijzing naar ons kantoor door het Juridisch Loket is sprake van nog eens een extra korting op de eigen bijdrage. Hoe hoog de eigen bijdrage is die u moet voldoen ligt aan de hoogte van uw verzamelinkomen en vermogen twee jaar geleden. Bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding worden bij een aanvraag de inkomens van beide partners opgeteld.

Een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt door kantoor ingediend door middel van een verzoek vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs en de vermelding van uw sofinummer en persoonsgegevens. Download hier het aanvraagformulier Rechtsbijstand voor een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding. U kunt het formulier op uw computer invullen en aanpassen. Als beide partners in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand dienen twee formulieren te worden ingevuld, uitgeprint en aan ons kantoor te worden toegezonden (samen met een kopie van uw identiteitsbewijs).

Na de afwikkeling van de echtscheidingsprocedure dient de Raad voor Rechtsbijstand te beoordelen of terecht gefinancierde rechtsbijstand aan u is verleend. Met andere woorden, de Raad moet het resultaat beoordelen van de zaak waarvoor u een toevoeging heeft gekregen.

Als u een geldbedrag ontvangt dat ten minste de helft van het heffingvrije vermogen bedraagt, trekt de Raad voor Rechtsbijstand achteraf uw toevoeging in en moet u de kosten alsnog zelf betalen. Het is daarbij niet van belang waarom u het geld uit de zaak krijgt. Ook als u het geldbedrag nog niet ontvangen heeft, maar er wel recht op heeft, telt het mee. U heeft dan een vordering op een geldbedrag.

Als de toevoeging niet wordt ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand dan wordt het door u te veel betaalde uiteraard direct aan u terugbetaald.