Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Bij aansprakelijkheidsrecht kan het gaan om diverse situaties, het is een zeer breed begrip. Wel is er altijd één zaak die naar voren komt: schade. MKB-ondernemingen komen vaak bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn vanwege opgelopen schade. Er zijn verschillende vormen schade waar men een vergoeding voor zoekt. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten, gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, bekijkt uw situatie. Op basis hiervan geeft hij of zij u advies, waarna er acties uitgezet worden.

Wij behartigen uw belangen bij aansprakelijkheidsrecht

Bij aansprakelijkheidsrecht is het belangrijk om te kijken wie aansprakelijk is. Er wordt bepaald wie juridisch gezien de aansprakelijke partij is en tot hoever deze aansprakelijkheid reikt. Op basis hiervan doen wij ons best om de belangen van de cliënt, van u, te behartigen. Hierbij gaat het meestal om het vorderen van een schadevergoeding, maar het kan ook om andere zaken gaan. Wij bespreken met u wat uw wensen zijn, om hier vervolgens op in te spelen. Wel is het juridisch relevant welke partij hierop aangesproken moet worden en of dit ook kan.

Aansprakelijk stellen van een partij

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn adviseert u over de mogelijkheden voor het juridisch aansprakelijk stellen van een partij. Het begint allemaal met goed luisteren naar de cliënt. Wat is het probleem en is er een achterliggend probleem? Wat is het belang van de cliënt en wat is het doel? Daarna is het onze taak om de situatie door te lichten. Waar liggen de kansen, de risico’s, de mogelijkheden en onmogelijkheden? Door al deze zaken aan u voor te leggen, kan er snel en nauwkeurig actie ondernomen worden.

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten zoekt naar mogelijkheden

Wat Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten precies voor u kan doen verschilt vanzelfsprekend per geval. Zodra u bij ons binnenkomt, bespreken wij met u de situatie. Wij zoeken naar de mogelijkheden en leggen deze aan u voor. Zo weet u precies wat kan op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en wat niet. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten heeft veel ervaring met MKB en kan dus ook zeker uw onderneming helpen. Kom gerust binnenlopen bij ons kantoor in Leeuwarden.

Actueel

Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht

30/09/2020 Lees meer