Agrarisch recht

Agrarisch recht

Het agrarisch recht is een breed rechtsgebied. De juridische problemen van alle soorten agrariërs, ook wel boeren, vallen hier namelijk onder. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten heeft een gespecialiseerde advocaat in huis, die lid is van de Vereniging voor Agrarisch Recht en de Vereniging van agrarisch recht-advocaten. Zij helpt agrariërs graag met eventuele problemen die zij tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan pachtrecht, bestuursrechtelijke problemen of het overnemen van een bedrijf. Daarnaast kunt u denken aan situaties zoals het aanvragen van een (bouw)vergunning, wijzigingen in een bestemmingsplan of vragen bij erfrecht. Kom binnenlopen bij ons op kantoor in Leeuwarden, wij helpen u graag verder.

Contracten binnen agrarisch recht

Er zijn verschillende contracten en overeenkomsten die een agrariër kan aangaan. Wij helpen bij eventuele problemen of geven advies over het opstellen van een contract. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld pachtovereenkomsten. Een gespecialiseerde advocaat helpt bij het aangaan, beëindigen, ontbinden of opstellen van een pachtovereenkomst. Daarnaast helpt Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn bij contracten zoals maatschapscontracten. Ook kunt u denken aan bijvoorbeeld contracten waarin bepaalde rechten zoals fosfaatrechten verkocht of verhandeld worden.

Verdere situaties binnen agrarisch recht

Naast bovenstaande situaties helpt Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten agrariërs ook bij bijvoorbeeld problemen met de familie, zoals erfrecht of huwelijksvermogensrecht. Hierbij kunt u ook denken aan huwelijkse voorwaarden voor agrariërs, scheiden of erfrecht en testamenten. Daarnaast helpt een gespecialiseerde advocaat ook graag bij bestuursrechtelijke problemen. Hier vallen bijvoorbeeld vergunningen en bestemmingsplanwijzigingen onder.

Hoe helpt Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten bij agrarisch recht?

Een gespecialiseerde advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt met bijvoorbeeld het opstellen van diverse contracten. Daarnaast staan wij cliënten bij in juridische procedures of bij het beëindigen of ontbinden van diverse contracten. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt bij het aanvragen van vergunningen of bij het verzetten tegen vergunningaanvragen van derden. Dit pakken wij op met de betreffende overheidsorganen en we voeren eventuele procedures hierin. Wij kunnen u adviseren op alle gebieden binnen het agrarische recht. Neem contact op met ons kantoor in Leeuwarden voor meer informatie.

Actueel

Bruidstaart in een theetuin?

20/03/2024 Lees meer

Nazomeren bij de boer

06/10/2021 Lees meer

Geen recht op stikstofrechten voor de pachter!

21/07/2021 Lees meer