Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan teksten, foto’s, muziek, merken, uitvindingen en vormgeving. De rechten hiervan geven de maker het exclusieve recht de betreffende creaties te gebruiken, te verveelvoudigen of te verkopen. Degene die de rechten heeft op de creaties kan zich daarom verzetten tegen het gebruik hiervan door anderen. Bij inbreuk van deze rechten, schakelt u een advocaat in van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten biedt mogelijkheden

Samengevat zijn er vier categorieën die vallen onder intellectueel eigendomsrecht. Deze categorieën zijn:

  • handelsnaamrecht
  • octrooirecht
  • auteursrecht
  • merkenrecht

Bij alle vier categorieën heeft Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten een advocaat in huis die u kan helpen. Een kort geding kan uitkomst bieden als het gaat om inbreuk op de rechten. Een advocaat kijkt samen met u naar de mogelijkheden.

Handelsnaamrecht

Een handelsnaam is de naam van een onderneming, waarmee deze bekend staat. Een handelsnaam krijgt men door deze naam actief te gebruiken. Hierbij is registratie van de naam niet verplicht. Om verwarring bij het publiek te voorkomen, is de naam beschermd door handelsnaambescherming. Daarom mag een andere ondernemer dus niet een naam gebruiken waarmee verwarring veroorzaakt kan worden. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten staat graag een ondernemer bij wanneer een derde dezelfde of een soortgelijke bedrijfsnaam gebruikt.

Merkenrecht

Een merk is een teken waarmee een bedrijf zijn producten of diensten kenbaar maakt. Daarnaast onderscheidt een bedrijf zich van andere producten. Hierbij kan het gaan om woordmerken of beeldmerken, of in sommige gevallen kleuren en vormen. Alleen als het merk geregistreerd is, hebt u merkenrechtbescherming. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten staat uw bedrijf bij in het beschermen van uw merk of bij het handhaven hiervan.

Auteursrecht

Letterkunde, wetenschap of kunst zijn werken die vallen onder auteursrecht. Op het moment dat het werk is gemaakt, ontstaat het auteursrecht. Zodoende kan de maker zich tegen inbreuken op zijn auteursrecht verzetten. Er is sprake van een inbreuk als iemand bijvoorbeeld zonder toestemming creaties verspreidt of verveelvoudigt. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten staat zowel de ondernemer als de particulier bij in het geval van een inbreuk op het auteursrecht.

Volledige kostenvergoeding bij intellectueel eigendomsrecht

Bij procedures op het gebied van intellectueel eigendomsrecht is het mogelijk om een volledige kostenvergoeding te krijgen. Als de procedure wordt gewonnen, kan de winnende partij aanspraak maken op vergoeding van de advocaatkosten die gemaakt zijn met betrekking tot de procedure. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten informeert u met alle plezier over de mogelijkheden op het gebied van intellectueel eigendomsrecht.

Actueel

As Danny ut niet singt, wil jij ut niet hore!

03/03/2023 Lees meer

Oerol en nergens

17/04/2019 Lees meer