Klachtenregeling

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In dat geval kunt u een beroep doen op de interne klachtenregeling van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten.

Wat te doen bij een klacht?

Wij verzoeken u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelaar van uw zaak binnen ons kantoor. Komt u met hem/haar niet tot een oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een van onze klachtenfunctionarissen.

– De heer mr. I.J. Woltman;

– De heer mr. M.D. Kalmijn (plaatsvervangend klachtenfunctionaris).

Zij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor de ontstane problemen proberen te vinden of u voorzien van duidelijke argumentatie. Deze oplossing of argumentatie zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Download de klachtenprocedure

https://www.vandersluisvanderzeekalmijn.nl/wp-content/uploads/2023/06/Kantoorklachtenregeling-SZK-en-Grijmans.pdf