Snel uw rijbewijs terug bij invordering

Hulp bij ingevorderd rijbewijs

Het is erg vervelend als uw rijbewijs is ingevorderd. U mag dan immers niet meer rijden. Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten kan u helpen bij het terugkrijgen van uw rijbewijs. Voor een vast bedrag pakken onze deskundige advocaten de zaak voor u op. U weet dus direct waar u qua kosten aan toe bent. En dat is wel zo prettig.

U kunt snel contact met ons opnemen door te bellen naar 058-2121464 of te mailen naar info@vandersluisvanderzeekalmijn.nl Wij zijn ook via Whatsapp bereikbaar op 06-24497344

Procedure invordering rijbewijs

Als de politie uw rijbewijs heeft ingevorderd dan wordt dit binnen drie dagen naar het Openbaar Ministerie opgestuurd. De Officier van Justitie moet binnen tien dagen na invordering een beslissing nemen: u krijgt uw rijbewijs terug of niet.

Als u uw rijbewijs terugkrijgt, is het probleem voorlopig opgelost.

Maar als u uw rijbewijs niet terug krijgt van de Officier van Justitie dan wordt het een ander verhaal. U bent uw rijbewijs kwijt voor de termijn van inhouding die de Officier van Justitie heeft bepaald. In de praktijk is dat al gauw twee maanden of meer! Gedurende die termijn mag u niet rijden. Tegen de beslissing van de Officier van Justitie kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Het gaat dan om een voorlopige beslissing over wat er met uw rijbewijs moet gebeuren. Deze procedure gaat dus niet over de straf die aan u wordt opgelegd voor de overtreding of het misdrijf.

Dus voor de duidelijkheid: de procedure bij het inhouden van een rijbewijs valt eigenlijk in twee stukken uit elkaar. Een voorlopig deel en een inhoudelijk deel.

Voorlopig deel

Eerst komt het voorlopige deel, waarin uw rijbewijs door de Officier van Justitie wordt ingevorderd. Als u het hier niet mee eens bent of u kunt uw rijbewijs niet missen, dan kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. De rechter bekijkt dan of u uw rijbewijs voorlopig terugkrijgt, tot de inhoudelijke behandeling. Hierbij wordt puur gekeken naar de vraag of u uw rijbewijs moet terugkrijgen. Niet wordt geoordeeld over de inhoud van de zaak (bijvoorbeeld of u eigenlijk wel te hard hebt gereden e.d.).

Inhoudelijk deel

De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt dus later plaats, op een aparte zitting. U ontvangt voor deze zitting een dagvaarding voor de rechter of een oproep voor een zitting bij het Openbaar Ministerie. Tijdens de inhoudelijke behandeling bepaalt de rechter welke straf er volgt. Dat kan een boete zijn maar ook alsnog een ontzegging van de rijbevoegdheid.

In totaal kijkt er dus twee keer een rechter naar uw zaak en zijn er (in beginsel) ook twee zittingen. Maar het kan erg lang duren voordat de inhoudelijke zitting wordt gepland. En als uw rijbewijs is ingevorderd mag u gedurende de inhoudingstermijn niet rijden.

Klaagschrift indienen voor teruggave rijbewijs

Om die periode te overbruggen kan Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten voor u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. In dit klaagschrift vragen wij de rechtbank om uw rijbewijs voorlopig terug te geven. Dit is dus een voorlopige maatregel, die geldt totdat de inhoudelijke zitting is geweest.

Van tevoren overleggen wij uitgebreid met u over uw persoonlijke omstandigheden. Wij kunnen u dan een realistische inschatting geven van de kans van slagen. Uit ervaring weten wij dat het indienen van een klaagschrift bijna altijd loont!

Onze klaagschriften worden gemaakt door ervaren en deskundige advocaten. Zo is de kans het grootst dat u uw rijbewijs snel terugkrijgt. Natuurlijk behandelen wij uw zaak met voorrang. Uw klaagschrift wordt zo snel mogelijk ingediend en wij houden contact met de Rechtbank. Op die manier hoeft u uw bewijs geen dag te langer te missen dan nodig.

Als de rechtbank beslist dat er een zitting komt, dan zal die zitting ongeveer veertien dagen na het indienen van het klaagschrift plaatsvinden. De rechtbank kan er ook voor kiezen om de zaak schriftelijk af te doen (zeker ook in verband met de uitbraak van het Corona-virus) en dan volgt er een tweede schriftelijke ronde. Soms komt het ook voor dat tijdens de procedure het OM alsnog beslist dat het rijbewijs terug moet. Onze advocaten zitten namelijk niet stil en zullen ook tijdens de procedure contact blijven houden met het OM om alsnog uw rijbewijs zo spoedig mogelijk terug te krijgen.

Als er wel een zitting wordt gepland, dan gaan onze deskundige advocaten met u mee en pleiten zij voor het teruggeven van uw rijbewijs. Meestal beslist de Rechter ter plekke. U weet dus gelijk waar u staat.

Kosten indienen klaagschrift rijbewijs

Voor uw gemak hebben wij twee pakketten samengesteld.

Pakket ‘Klaagschrift Extra’: klaagschrift, bespreking en zitting (indien gepland)

Pakket ‘Klaagschrift Extra’ kost u EUR 800,- exclusief 6% bureaukosten en btw. Daarvoor krijgt u:

  • een uitgebreide telefonisch intake met een advocaat met verstand van zaken
  • een klaagschrift van hoog niveau, dat wij voor u indienen bij de Rechtbank
  • een bespreking op ons kantoor of via de telefoon om de zitting voor te bereiden, als er een zitting wordt gepland. Wordt besloten tot een tweede schriftelijke ronde dan zal de advocaat ook deze stukken voor u opstellen. De advocaat zoekt in de tussentijd zoveel mogelijk contact met het OM om druk uit te oefenen. Op die manier probeert hij het rijbewijs terug te krijgen zonder tussenkomst van de rechter.
  • als er een zitting komt, gaan wij met u mee (behandeling van het klaagschrift) om het maximale eruit te slepen. Wordt besloten tot een tweede schriftelijke ronde i.p.v. een zitting dan zal de advocaat ook deze stukken opstellen
  • alleen zittingen m.b.t. het klaagschrift vallen onder dit pakket, de zitting voor de inhoudelijke behandeling valt niet onder dit pakket
  • dit pakket geldt alleen voor zittingen bij de Rechtbank in Leeuwarden. Voor andere Rechtbanken geldt een hoger tarief door de reiskosten. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 058-2121464 of info@vandersluisvanderzeekalmijn.nl

Pakket ‘Klaagschrift Basis’: klaagschrift en bespreking

Pakket ‘Klaagschrift Basis’ kost u EUR 650,- exclusief 6% bureaukosten en btw. Daarvoor krijgt u:

  • een uitgebreide telefonische intake met een advocaat met verstand van zaken
  • een klaagschrift van hoog niveau, dat wij voor u indienen bij de Rechtbank
  • een telefonische bespreking om de zitting voor te bereiden, indien die wordt gepland.
  • de advocaat zal niet tijdens de zitting met u meegaan. Indien een tweede schriftelijke ronde wordt bepaald dan zal de advocaat die nog wel voor u opstellen. De advocaat zal geen contact opnemen met het OM teneinde te proberen zonder tussenkomst van de rechter het rijbewijs terug te krijgen.

Korting op de inhoudelijke zitting

De kans is groot dat u uw rijbewijs hebt teruggekregen. Maar dan bent u er nog niet. Er moet immers nog inhoudelijk beslist worden over het feit waarvoor het rijbewijs is ingevorderd (bijvoorbeeld te hard rijden of rijden onder invloed).

Als Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten voor u een klaagschrift heeft ingediend volgens een van onze pakketten, dan kunnen wij met u meegaan naar deze inhoudelijke zitting. De kosten hiervan zijn EUR 400,- exclusief 6% bureaukosten en btw. Ook hier geldt weer dat het moet gaan om een zitting in Leeuwarden.

Snel contact met een deskundige advocaat

Wilt u ook direct hulp van een deskundige advocaat om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 058-212 14 64 of stuur een mail naar info@vandersluisvanderzeekalmijn.nl Een appje kan ook: 06-24497344

 

 

Actueel

Hulp bij ingenomen rijbewijs

27/05/2020 Lees meer