Beslagvrije voet

Wat is de beslagvrije voet?

De beslagvrije voet is dat deel van het inkomen waar een deurwaarder geen beslag op mag leggen.

 

De beslagvrije voet speelt niet alleen een rol bij beslaglegging. Hij is bijvoorbeeld ook van belang bij het verrekenen van te veel ontvangen loon. Te veel ontvangen loon mag worden verrekend door de werkgever, maar de medewerker heeft altijd recht op de beslagvrije voet. Meer informatie over het terugbetalen van te veel ontvangen loon vind je hier.

 

Verder speelt de beslagvrije voet een rol bij het faillissement van een natuurlijk persoon. De curator berekent dan de beslagvrije voet. Het inkomen van de failliet boven de beslagvrije voet moet worden afgedragen aan de boedel. In dit artikel lees je meer over de gevolgen van een faillissement voor een natuurlijk persoon.

 

Beslagvrije voet geldt alleen bij bepaalde inkomsten

De beslagvrije voet geldt niet voor alle inkomsten. Je kunt er alleen een beroep op doen bij:

  • loon / bezoldiging ambtenaren
  • pensioen en lijfrente
  • alimentatie
  • voorlopig teruggaaf heffingskortingen
  • uitkeringen op basis van levensverzekeringen, invaliditeitsverzekeringen, ongevallenverzekeringen of ziekengeldverzekeringen
  • uitkeringen op basis van sociale zekerheidswetten

 

Dit betekent dus dat er geen beslagvrije voet geldt voor bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag, VUT-uitkeringen en freelance-inkomen.

 

Berekening beslagvrije voet

Het uitgangspunt bij berekening van de beslagvrije voet is 90% van de bijstandsnorm die op jou van toepassing is. Het uiteindelijk berekenen van de beslagvrije voet is best ingewikkeld omdat rekening wordt gehouden met veel factoren zoals: leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling, woonlasten, ontvangen toeslagen etc. Op www.schuldinfo.nl kun je veel informatie vinden over het berekenen van de beslagvrije voet. Ook is er een handige calculator om zelf je beslagvrije voet te berekenen.

 

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Inmiddels is er een wet aangenomen om het berekenen van de beslagvrije voet simpeler te maken. De bedoeling is dat er een systeem komt waarin veel gegevens al zijn ingevuld, net zoals nu het geval is bij het doen van belastingaangifte. Veel instanties moeten digitaal gegevens gaan uitwisselen voor dit systeem (bijvoorbeeld het UWV, de belastingdienst en deurwaarders). Dit blijkt in de praktijk lastiger dan gedacht. De wet kan daarom niet per 1 januari 2019 in werking treden zoals de bedoeling was. Het berekenen van de beslagvrije voet blijft daarom de komende tijd nog ingewikkeld.

 

Probleem met beslagvrije voet

Als je een probleem met de deurwaarder hebt over de beslagvrije voet kun je contact met ons opnemen. Je kunt dan denken aan situaties waarin de deurwaarder helemaal geen rekening houdt met de beslagvrije voet of een te laag bedrag gebruikt. Wij kunnen je hierbij helpen, ook op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand).