Het kan gebeuren dat een werknemer te veel loon ontvangt. Dit is soms het gevolg van een administratieve fout (dus per ongeluk te veel geld overmaken) of een fout in de salarisberekening. Is de werknemer dan verplicht dit terug te betalen?

 

Hoofdregel in het arbeidsrecht: geen werk, geen loon

De hoofdregel is dat dit inderdaad moet worden terugbetaald. De werknemer heeft immers niet gewerkt voor het geld. Het is daarom onverschuldigd betaald door de werkgever, dat wil zeggen dat er geen rechtsgrond is voor de betaling. De werkgever kan het loon terugvorderen of, in sommige gevallen, verrekenen met nog te betalen loon.

 

Verrekenen met loon

De werkgever kan het te veel betaalde loon zonder toestemming van de werknemer verrekenen met het loon dat nog moet worden betaald. Dit is bepaald in artikel 7:632 Burgerlijk Wetboek. Maar daarbij geldt dat niet het hele loon kan worden verrekend. De werknemer heeft altijd minimaal recht op de beslagvrije voet. Lees hier meer over de beslagvrije voet.

 

Uitzonderingen op de hoofdregel

De hoofdregel is dus dat te veel ontvangen loon moet worden terugbetaald (of kan worden verrekend). Maar in rechterlijke uitspraken zijn uitzonderingen op de hoofdregel bepaald. Zo hoeft er soms niet terugbetaald te worden als de werknemer niet weet dat hij te veel heeft ontvangen en dit ook niet hoefde te weten. Van de werknemer wordt wel verwacht dat hij af en toe zijn salarisspecificaties controleert en onregelmatigheden meldt bij de werkgever.

 

Terugvordering niet mogelijk door strijd met goed werkgeverschap

Ook voor de werkgever geldt hij de salarisspecificaties moet controleren. Als de werkgever ontdekt dat er te veel salaris wordt betaald dan moet dit direct worden gecorrigeerd en aan de werknemer worden doorgegeven. Wacht de werkgever te lang dan is de kans groot dat het salaris niet meer kan worden teruggevorderd. Terugvordering kan dan in strijd zijn met goed werkgeverschap.

 

Hiervan is bijvoorbeeld ook sprake in het volgende geval. Stel dat er in het loonstrookje een fout is gemaakt in de berekening van de loonbelasting die moet worden ingehouden of de premies werknemers verzekeringen. Voor een werknemer is dit lastig te controleren en hij weet daarom niet altijd dat hij een te hoog netto loon ontvangt. Als deze situatie lang duurt, kan het te veel betaalde niet worden teruggevorderd. De werknemer kan immers in de financiƫle problemen komen als hij ineens een groot bedrag moet terugbetalen. Terugvordering kan ook hier in strijd met goed werkgeverschap zijn.

 

Conclusie

Te veel ontvangen loon moet in principe worden terugbetaald. Dit kan zonder toestemming van de werknemer worden verrekend tot de beslagvrije voet. In rechterlijke uitspraken zijn uitzonderingen bepaald op de hoofdregel: soms is terugvordering in strijd met goed werkgeverschap en dus niet toegestaan.