Beslag op huisdier: mag dat?

Als je schulden hebt, kan het gebeuren dat de deurwaarder langskomt om beslag te leggen op je spullen. Meestal is dit na een uitspraak van een rechter. Als je in deze uitspraak bent veroordeeld om een bedrag aan iemand te betalen en je doet dit niet, dan kan de deurwaarder beslag leggen. Je spullen worden dan verkocht en de schuld wordt betaald uit de opbrengst. 

Oude wet

De wetgeving waarin dit is geregeld is 181 jaar oud, die stamt namelijk uit 1838. Het is volgens deze wet niet verboden om beslag te leggen op dieren. In die tijd waren de meeste dieren werkdieren, die wel wat waard waren. Het begrip huisdier was toen nog niet zo bekend als nu. 

Drukmiddel

Volgens de wet is het dus toegestaan om beslag te leggen op huisdieren. Maar het is natuurlijk de vraag wat de toegevoegde waarde hiervan is. Beslag leggen op een huisdier kóst in de meeste gevallen alleen maar geld. Het dier moet immers ergens worden gehuisvest en te eten en te drinken krijgen. De indruk bestaat dan ook dat sommige deurwaarders huisdieren in beslag nemen om druk op het baasje uit te oefenen. Veel mensen hebben alles voor hun dier over en doen dan ook hun uiterste best om hun dier zo snel mogelijk terug te krijgen. 

Hond Nero

Kijk bijvoorbeeld naar hond Nero, die in 2018 in beslag werd genomen. Nero was een zes jaar oude Deense dog, die absoluut geen economische waarde vertegenwoordigde. Hij werd in beslag genomen. Via een weldoener werd een deel van de schuld betaald, wat waarschijnlijk precies de bedoeling was. Nero en zijn baasje werden snel herenigd. 

Toekomst

Het is de bedoeling dat er in de toekomst andere regels komen. In juni 2018 is een wetsvoorstel ingediend. Als dit voorstel wordt aangenomen, kan er voortaan geen beslag meer worden gelegd op huisdieren. Maar let op: het gaat puur om huisdieren, de zogenaamde gezelschapsdieren. Er kan dan bijvoorbeeld nog steeds beslag worden gelegd op dieren waarmee wordt gefokt. Hetzelfde geldt voor dieren die buiten lopen, zoals pony’s en geiten. 

Totdat het wetsvoorstel erdoor is moeten we het doen met de bijna tweehonderd jaar oude wetgeving en kan er dus beslag gelegd worden op alle dieren, inclusief huisdieren.