Wel appeltaart, geen bruidstaart?

Speciale trouwlocatie

Op een voormalig agrarisch bedrijf wordt een pluk- en theetuin uitgebaat. De uitbater van de pluk- en theetuin heeft haar activiteiten uitgebreid en verhuurt zalen voor feesten en partijen. Ook worden er huwelijken en bruiloftsfeesten gehouden in de theetuin. De gemeente heeft de theetuin aangewezen als speciale trouwlocatie. Dit is echter strijdig met het bestemmingsplan die de bestemming “specifieke vorm van horeca-theeschenkerij” aan het perceel heeft gegeven.

Geen bruidstaart

Tussen de uitbater van de theetuin en de gemeente ontstaat een geschil. De gemeente is namelijk van mening dat er in de theetuin wel appeltaart en andere taartsoorten mogen worden geserveerd, maar dat er tijdens bruiloften geen bruidstaart mag worden aangesneden en geserveerd. De vraag die partijen bezighoudt is of het aansnijden van een bruidstaart binnen de bestemming theeschenkerij valt.

Het oordeel van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State

De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft naar deze kwestie gekeken. De Afdeling overweegt ten eerste dat onder een theeschenkerij moet worden verstaan een inrichting die is gericht op tuinrecreatie, waarbij tussen zonsopgang en zonsondergang alcoholvrije dranken en eenvoudige etenswaren aan de bezoekers en passerende recreanten geserveerd worden. Alle activiteiten die niet onder deze omschrijving vallen mag de gemeente beëindigen. De gemeente doet dit door het opleggen van een last onder dwangsom aan de uitbater. Als de uitbater nog een keer een bruidstaart laat aansnijden of serveert dan moet zij een boete betalen. Hierbij moet de gemeente er volgens de Afdeling wel rekening mee te houden dat de last die aan de uitbater wordt opgelegd niet verder strekt dan naar zijn oordeel nodig is om de voorliggende overtreding te beëindigen.

De gemeente vindt dat trouwen past binnen de bestemming “specifieke vorm van horeca- theeschenkerij”, maar het aansnijden van een bruidstaart niet. De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State denkt hier anders over. Die ziet geen grond voor het oordeel van de gemeente dat het aansnijden van een bruidstaart strijd oplevert met de bestemming en functieaanduiding. De gemeente mag dus onder deze omstandigheden geen last opleggen die ziet op het verbieden van het gelegenheid geven tot het aansnijden van een bruidstaart. Deze last is dan ook in dat opzicht te vérstrekkend.

Eind goed, al goed

Kortom, in de theeschenkerij, die door de gemeente is aangewezen als trouwlocatie, mag voortaan tijdens een bruiloft gelukkig gewoon weer een bruidstaart worden aangesneden. De uitspraak van de Raad van State vind je hier