Actievoorwaarden en spelregels

Winacties worden uitgeschreven door maatschap Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten, gevestigd te Leeuwarden. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

  1. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een reactie hebt gegeven onder een door ons geplaatst bericht op Facebook. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen;
  2. Door deelname aan een actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
  3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. Medewerkers zijn uitgesloten van deelname;
  4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie;
  5. Deelnemers dienen de Reclamecode Social Media na te leven;
  6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie;
  7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname;
  8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze;
  9. Winnaars worden binnen vijf werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via Facebook Messenger of e-mail;
  10. Als een winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet binnen twee weken, dan wel binnen de in de winactie aangegeven termijn, incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar
  11. Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen;
  12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd;
  13. Winnaars geven door deelname toestemming voor vermelding op de Facebookpagina van Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten en/of het gebruiken van zijn/haar foto voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie;
  14. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen en/of diensten;
  15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Gegevens worden na bekendmaking van de winnaar(s) verwijderd;
  16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten;
  17. Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014;
  18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname;
  19. Facebook ondersteunt deze actie op geen enkele wijze en kan niet aansprakelijk worden gesteld.
  20. Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel aan eigendommen of personen, direct en/of indirect, als gevolg van (gebruik van) de uitgereikte prijzen.
  21. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  22. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten te Leeuwarden, e-mail: info@vandersluisvanderzeekalmijn.nl Je ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst via e-mail een reactie.
  23. Aan druk- en/of tekstfouten kunnen geen rechten worden ontleend.