Gratis stappenplan voor als je loon niet is betaald

 

Gratis stappenplan voor als je loon niet is betaald

Erik werkt als kok in het restaurant van Pierre. Hij krijgt altijd rond de 25ste van de maand zijn loon, maar deze maand niet. Ook zijn collega’s hebben geen loon gekregen. Op 27 januari kijkt Erik op de app van zijn bank. Er is nog niets betaald en hij vraagt aan Pierre waar het loon blijft. Pierre zegt dat er iets mis is gegaan met verzending van de betalingsbatch aan de bank. Het geld komt eraan. Op 1 februari wacht Erik nog steeds op zijn geld. Het is Erik opgevallen dat het de laatste tijd wel erg rustig is in het restaurant en dat Pierre hem ontwijkt. Hij vertrouwt het niet en maakt een afspraak met een van onze advocaten om te bespreken wat zijn rechten zijn.

 

Als Erik bij ons langskomt, doorloopt hij samen met zijn advocaat de volgende stappen.

Recht op loon?

Om te beginnen checken we of Erik recht heeft op loon. We controleren zijn arbeidscontract. Het gaat om een vast contract en Erik is niet ontslagen. Hij heeft gewerkt deze maand en er is niets bijzonders voorgevallen. Het lijkt er dan ook op dat Erik gewoon recht heeft op loon.

Afspraken over datum betaling loon

We kijken of er afspraken zijn gemaakt over de datum waarop het loon moet worden betaald. Hiervoor controleren we het arbeidscontract en de horeca-cao. Ook in een cao kunnen namelijk regels zijn opgenomen over de betaling van het loon. In het arbeidscontract en de cao staat niets over de datum waarop het loon moet worden betaald

In het arbeidscontract staat het maandloon van Erik. De loonperiode is dus 1 maand. In de wet is bepaald dat loon moet worden betaald na afloop van de loonperiode, in dit geval een maand. Het loon is te laat betaald.

Aangetekende brief versturen

We adviseren Erik om Pierre een aangetekende brief te sturen waarin hij Pierre vraagt om het loon binnen zeven dagen te betalen. Erik verstuurt deze brief op 2 februari. Op 10 februari belt Erik ons weer: hij heeft nog steeds niets ontvangen.

Wettelijke verhoging en wettelijke rente

We laten Erik weten dat hij zijn baas een reminder kan sturen, of dat wij een brief kunnen maken. Een brief van een advocaat maakt vaak meer indruk maar kan er ook voor zorgen dat de relatie tussen Erik en Pierre er niet beter op wordt. Erik zit echt krap. Gelukkig werkt zijn vrouw ook en kunnen ze geld lenen van familie. Zo kunnen ze net rondkomen. Maar Erik wil wel graag zo snel mogelijk zijn geld hebben. Daarom versturen wij op 11 februari een aangetekende brief aan Pierre. Hierin vragen wij om betaling van het loon. We geven een betalingstermijn van vijf dagen. Omdat Pierre het loon te laat heeft betaald, kan Erik een beroep doen op de ‘wettelijke verhoging’. Dit is een soort boete. De wettelijke verhoging is een percentage van het loon:

  • 5% voor de vierde tot en met de achtste werkdag dat te laat is betaald
  • 1% voor elke volgende werkdag na de achtste werkdag
  • de verhoging kan maximaal 50% zijn

We maken in de brief aanspraak op de wettelijke verhoging en ook op vergoeding van de wettelijke rente. De wettelijke rente is een soort schadevergoeding. De hoogte hiervan wordt bepaald door de overheid. In 2019 is de wettelijke rente voor dit soort zaken 2%.

Opstarten procedure

Pierre betaalt niet en laat ook niets van zich horen. We geven Erik het advies om door ons een procedure te laten opstarten waarin het loon wordt gevorderd. Het is verstandig om hiermee niet te lang te wachten. De vordering is nog lang niet verjaard (de verjaringstermijn is in dit geval vijf jaar), maar mocht Pierre failliet gaan dan kan Erik maar over 13 weken achterstallig loon terugkrijgen van het UWV.

 

Dus, wat moet je doen als je loon niet op tijd wordt betaald?

  1. Controleren of je recht hebt op loon
  2. Nakijken wanneer het loon uiterlijk moet worden betaald (in je arbeidscontract en eventueel de cao)
  3. Je werkgever vragen waarom het loon niet is betaald. Dit kan in een gesprek, maar ook per Whatsapp of mail
  4. Een aangetekende brief sturen waarin je vraagt om betaling van het loon binnen zeven dagen
  5. Een aangetekende reminder sturen, waarin je ook aanspraak maakt op de wettelijk verhoging en wettelijk rente en vraagt om betaling binnen vijf dagen
  6. Een goede advocaat zoeken om een procedure voor je op te starten

Lees hier ons blog over het terugbetalen van te veel ontvangen loon.