Geld besparen bij een last onder dwangsom

Bijna alle ondernemers in de agrarische sector hebben er wel eens mee te maken gehad: een oplegging van een last onder dwangsom. De gemeente legt een last op en u moet een dwangsom betalen indien u niet tijdig aan deze last voldoet – bijvoorbeeld het niet hebben van een vergunning voor de bouw van een sleufsilo; of het overtreden van regelgeving zoals het vergunde aantal dieren dat gehouden mag worden. Deze dwangsommen bedragen al snel duizenden euro’s.

Invordering dwangsom duurt lang

In het volgende geval kreeg een pluimveehouder een last onder dwangsom opgelegd wegens het niet voldoen aan een vergunning (dierenaantallen) en moet 15.000 euro betalen. De gemeente nam echter lang de tijd om tot invordering van deze dwangsom over te gaan. De bevoegdheid tot het invorderen van een verschuldigde dwangsom verjaart een jaar na de dag waarop zij is verbeurd. De Raad van State oordeelde dat de verjaringstermijn van rechtswege (automatisch) begint te lopen na afloop van de begunstigingstermijn en niet pas na een controlemoment van de gemeente. In het geval van de pluimveehouder komt de RvS tot het oordeel dat de bevoegdheid om tot invordering over te gaan is verjaard. De pluimveehouder hoeft de 15.000 euro niet te betalen.

Juridische acties tegen last onder dwangsom

Gemeenten maken vaak gebruik van hun bevoegdheid om tot het opleggen van een last onder dwangsom over te gaan. Uit het geval van de pluimveehouder blijkt hier juridisch vaak nog genoeg tegen in te brengen is. Zo kunt u in bezwaar gaan en om een uitstel van de begunstigstermijn verzoeken – de termijn waarbinnen aan de last moet worden voldaan. Wordt er geen verlengde begunstigingstermijn door de gemeente verstrekt, dan kunt u een voorlopige voorziening opstarten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank om een schorsing van het besluit te verzoeken. In het voorbeeld van de sleufsilo die zonder vergunning wordt gebouwd, kunnen gedurende de begunstigingstermijn de werkzaamheden worden doorgezet. Soms is het belang van een juridische procedure dan ook enkel het verlengen van de begunstigingstermijn. Uiteindelijk moet wel alsnog de vergunning voor de sleufsilo worden verkregen.

Kortom, is uw onderneming een last onder dwangsom opgelegd – terecht of onterecht – controleer dan of de acties vanuit de gemeente rechtmatig zijn of laat dit juridisch controleren. Het kan al snel duizenden euro’s schelen.