De geheime gasdeal uit 1963 onthuld!

Onze advocaten Marco Kalmijn en Marcella Spithoff hebben met hun client Sijbrand Nijhoff uit Zijldijk aan het Dagblad van het Noorden een gedeelte van de door de Staat der Nederlanden, NAM, Shell en Exxon geheim gehouden documenten ter beschikking gesteld. Daarbij bevinden zich onder andere de maatschapsovereenkomst van de ‘Maatschap Groningen’ (die verantwoordelijk is voor de gehele gaswinning) en een geheime side letter uit 1963. Deze documenten vormen de basis van het huidige zogenaamde ‘Gasgebouw’ van waaruit de gaswinning in Groningen en Drenthe plaatsvindt. De belangrijke rol van de Staat der Nederlanden wordt daaruit meer dan duidelijk.

De reden dat de documenten naar buiten worden gebracht is dat de vele gedupeerden in Groningen en Drenthe recht hebben op duidelijkheid over de rol van de Nederlandse Staat sinds 1963 in de aardgaswinning.

Uit deze documenten kan volgens ons worden opgemaakt dat de Staat met de NAM gezamenlijk op basis van een verhouding van 50% – 50% houder zijn van de concessie en gezamenlijk exploitant zijn van de gasvelden in Groningen en Drenthe. De Staat dient haar verantwoordelijkheid te nemen voor alle gedupeerden van de aardgaswinning. De eerste stap is daarin gezet met het nieuwe schadeprotocol.

De vraag die opkomt is wat de waarde van het nieuwe schadeprotocol is gezien deze documenten. De tijd zal leren wat de verdere gevolgen zijn voor het nieuwe schadeprotocol, de hoop is dat er daadwerkelijk een snelle vergoeding van schade of herstel komt voor de vele gedupeerden in Groningen en Drenthe zonder langdurige en kostbare juridische procedures, waarin boer Nijhoff thans wel met de Staat, de NAM en EBN is verwikkeld.

Niet enkel de Staat der Nederlanden dient hierin haar verantwoordelijkheid te nemen maar vanzelfsprekend naast de NAM ook de Shell en Exxon die, zoals volgt uit de documenten, ook contractpartij zijn bij de gemaakte afspraken.

Lees via de link naar Het Dagblad van het Noorden het artikel van Maaike Wind over deze documenten. De maatschapsovereenkomst en de side letter zijn ook online bij het Dagblad van Noorden beschikbaar.