Erfgenamen, let op!!

Als een dierbare komt te overlijden, is de erfenis niet per se direct het eerste waar iemand aan denkt. Het is echter wel van belang om hier zo spoedig mogelijk actie in te ondernemen, nu het in de praktijk (helaas veel te) vaak voorkomt dat een ander met weinig goeds in de zin een dergelijke afwikkeling oppakt. We blijven het dan ook adviseren: aanvaard beneficiair! De erfgenamen dienen daarna gezamenlijk op te treden en de afwikkeling is aan regels gebonden.

Enkele praktijkvoorbeelden waar het niet volgens de regels is gegaan:

Ton aan erfenis verduisterd door executeur

Een aantal jaar geleden is een man als executeur van de erfenis van een overleden familielid opgetreden. Hij was zelf ook erfgenaam van dit familielid. Het is vervolgens aan de executeur (die aan het roer kan staan bij een zuivere aanvaarding van de nalatenschap) om te zorgen voor een goede verdeling. De man hield echter totaal geen rekening met de belangen van de andere erfgenamen; hij heeft onder andere meermalen bedragen overgeboekt naar zijn eigen rekening, waarmee hij dan zijn eigen schulden betaalde. Het ging in totaal om een bedrag van € 118.250,00. De mede-erfgenaam wist van niets en moest van de fiscus vernemen dat er geld te verdelen was. Hij deed aangifte en begon een zaak.

Gehele erfenis gecremeerd

Een andere bijzondere zaak waarin dit jaar uitspraak is gedaan, is de kwestie waarbij een vrouw de volledige erfenis van haar vader had mee gecremeerd. Een bedrag van ruim € 72.000,00 werd bij vader in de kist gestopt en ging in vlammen op. De vrouw was van mening dat dit geld alleen aan haar vader toekwam en dat niemand anders recht had op dit bedrag. Het geld werd verbrand, waar de broer van de vrouw achteraf achter kwam. Hij besloot hier werk van te maken en deed aangifte. De vrouw is veroordeeld wegens verduistering en heeft een taakstraf opgelegd gekregen. Uiteraard moest zij tevens haar broer de helft van de erfenis terug betalen.

Conclusie

Laat u bijstaan door kundige personen, voor het te laat is. Bovengenoemde praktijkvoorbeelden zijn uiteraard erg extreem, maar het komt vaker voor dan u denkt. Het is dan ook zaak om een jurist/advocaat/notaris te betrekken die over uw schouder meekijkt bij de afwikkeling. Is er toch reeds kwaad geschied of vermoedt u dat een en ander niet in de haak is, trek dan tijdig aan de bel. U bent altijd welkom voor een adviserend gesprek over de afwikkeling van een erfenis. Wij kunnen u dan wijzen op de risico’s en de valkuilen. Mocht er al geld zijn verdwenen of vreest u daarvoor, dan kunnen wij direct actie ondernemen!