Een faillissement als enige uitweg? 

Door de coronacrisis komen veel ondernemers in de financiële problemen. Ten einde raad nemen ze contact met ons op, ze zien een faillissement nog als enige uitweg. Maar soms klopt dat niet. Er zijn vaak andere, betere mogelijkheden waardoor een faillissement kan worden voorkomen. Kijk maar naar het voorbeeld van Joris. 

Voorbeeld

Joris heeft een autoschadebedrijf. Het loopt al een tijdje niet zo lekker, maar met wat kunst- en vliegwerk lukt het toch om Autoschade Joris in de lucht te houden. Dat vindt Joris belangrijk, want zijn vader – die ook Joris heet – is met het bedrijf begonnen. Joris jr. wil het familiebedrijf graag voortzetten. Ook is Joris erg begaan met zijn personeel. Hij heeft drie autospuiters in dienst, een parttime boekhoudster en een parttime schoonmaakster. Hij moet er niet aan denken dat zij op straat komen te staan, hij voelt niet alleen de verantwoordelijkheid voor zijn werknemers maar ook voor de gezinnen van zijn personeel. Zelf werkt Joris natuurlijk ook mee in het bedrijf: hij maakt de planning, heeft contact met de klanten en stapt af en toe in de spuitcabine voor een spuitklus. 

Nu de corononacrisis is uitgebroken krijgt Autoschade Joris het nog moeilijker. De klanten blijven weg. Ze hebben iets anders aan hun hoofd dan een deukje in een auto. Het lukt hem echt niet meer de rekeningen te betalen. In het verleden heeft Joris af en toe zijn eigen spaargeld in het bedrijf gestoken, maar hij is door zijn reserves heen. Welke opties heeft Joris om een faillissement te voorkomen? 

Analyse 

Eerst gaan we uitgebreid met Joris in gesprek. We willen precies weten hoe de vork in de steel zit: hoe hoog is de omzet, wat zijn de kosten? Is het bedrijf levensvatbaar? En hoe zit het bijvoorbeeld met de debiteuren? We lichten het hele bedrijf door. Hierbij is een groot voordeel dat wij allebei regelmatig tot curator worden benoemd. Wij kijken daarom ook alvast door de ‘curator-bril’ naar een onderneming. Waar liggen de knelpunten als het toch tot een faillissement komt? De belangrijkste vraag is, wat wil de ondernemer zelf het liefste: het bedrijf zelf voortzetten, laten voortzetten door een ander of na jaren van moeizaam ondernemen liever ergens proberen in loondienst te komen?

Plan van aanpak

Vervolgens komen we met een plan, dat voor elke onderneming weer anders is. Wij leggen de gevolgen van een faillissement uit maar belangrijker, nog we kijken of er ook nog een alternatief voor een faillissement is. In dat plan leggen we uit wat de concrete stappen zijn die moeten worden gezet en in welke volgorde dat moet gebeuren. Erg belangrijk daarbij zijn communicatie en transparantie naar iedereen die bij het bedrijf betrokken is, daarmee het personeel, de opdrachtgevers (de debiteuren) maar zeker ook de crediteuren. Want een reddingsplan heeft alleen kans van slagen als alle neuzen dezelfde kant op wijzen. 

Mogelijke oplossingen

Welke oplossingen mogelijk zijn, hangt af van het bedrijf en de markt waarin het bedrijf actief is. In goed overleg met financier(s), de Belastingdienst, de crediteuren en de debiteuren kan er vaak meer dan je denkt. We geven een paar voorbeelden van mogelijke oplossingen. 

Kosten naar beneden brengen

We kijken dus o.a. naar de omzet en de kosten. In het geval van Joris is er te weinig werk en te veel personeel. De loonkosten zijn te hoog. Er zullen mensen uit moeten. We weten Joris ervan te overtuigen dat hij een spuiter en de schoonmaakster moet laten gaan, wil zijn bedrijf een kans hebben om te overleven. De situatie wordt transparant met het personeel besproken. Van een van de spuiters wordt afscheid genomen met een vaststellingsovereenkomst. De schoonmaakster gaat zelf op zoek naar ander werk.

Natuurlijk kijken we in deze tijd van corona ook naar oplossingen die specifiek hierop zien, zoals de NOW-regeling. Voor Joris is dit geen definitieve oplossing omdat het voor de coronacrisis ook al slecht met zijn bedrijf ging. 

Regeling treffen voor ontstane schulden / voorziene liquiditeitskrapte

Als de rekeningen een tijdje niet betaald worden, dan kan de totale schuldenlast snel oplopen. Denk daarbij ook aan incassokosten etc., die de schulden behoorlijk opdrijven. Je blijft dan achter de feiten aan lopen. Dit was bij Joris ook het geval. Gelukkig was de vader van Joris bereid om hem een bedrag te lenen. Hiermee heeft hij een regeling aangeboden aan zijn schuldeisers: directe afkoop van de vordering voor 50% of betaling in termijnen over de periode van een jaar. Omdat duidelijk en transparant werd gecommuniceerd, is het gelukt de regeling succesvol tot stand te brengen. 

Ook als je voorziet dat er binnen enkele maanden liquiditeitskrapte ontstaat, dan kan het aanbieden van een regeling een mooie oplossing zijn. Je blijft dan in contact met je relaties en toont goede wil. Dit wordt in verreweg de meeste gevallen erg gewaardeerd. 

Tot slot

 Denk je dat er geen andere uitweg meer is dan een faillissement? Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Wacht niet tot morgen, maar neem vandaag nog contact met ons op voor deskundig advies over jouw situatie. In deze tijden van corona speelt nog steeds: regeren is vooruitzien. Kortom, laat je positie door ons beoordelen en durf op tijd te vragen om een advies.

Marco Kalmijn (058-212 14 64 / kalmijn@vandersluisvanderzeekalmijn.nl)

IdeJan Woltman (058-212 14 64 / woltman@vandersluisvanderzeekalmijn.nl)