De curator aan het werk: de doorstart van Barkmeijer (deel 4)

Dit is deel 3 in een serie van vier blogs. Hier vind je links naar het eerste blog, het tweede blog en het derde blog.

 

Zoals je vorige week hebt gelezen moet ik de mensen van Barkmeijer half december 2018, dus vlak voor de kerstdagen, laten weten dat de Engelse opdrachtgever de opdracht heeft ingetrokken. Er is dus nog geen doorstart. Een zware tegenslag, maar ik geef ook direct aan dat er nog steeds meerdere partijen belangstelling hebben voor de scheepswerf met casco’s, alleen de scheepswerf of alleen de casco’s.

Onderhandelingen gaan door

Tijdens de kerstdagen en de eerste helft van januari 2019 gaan onze onderhandelingen met de belangstellende partijen onverminderd door. De voorkeur daarbij gaat natuurlijk uitdrukkelijk uit naar een partij die de casco’s van de baggerschepen en de scheepswerf in Stroobos wil overnemen. Als curator ga ik natuurlijk discreet om met informatie over de gegadigden. Maar ik kan wel aangeven dat Thecla Bodewes al vanaf de eerste dag als partij betrokken is bij een mogelijke afbouw van de casco’s en de doorstart van de scheepswerf.

Als curator heb ik Thecla Bodewes leren kennen als een zakenvrouw die niet meer loslaat als zij zich eenmaal ergens in vastbijt. En net zoals ikzelf, ziet zij geen problemen maar alleen uitdagingen die moeten worden overwonnen.  Uiteindelijk levert deze vasthoudendheid op dat wij op 31 januari 2019 bekend kunnen maken dat Thecla Bodewes zowel de scheepswerf in Stroobos als de casco’s heeft overgenomen per 1 februari 2019. Thecla Bodewes heeft een opdrachtgever gevonden voor de afbouw van de twee baggerschepen en in de loop van februari 2019 de scheepswerf weer opgestart. Dit is voor haar een uitbreiding op haar scheepswerven in Kampen, Harlingen en Steenwijk.

Doorstart én tewaterlating geslaagd!

Inmiddels is het casco genaamd de 347 op woensdag 24 april 2019 te water gelaten en deze zal worden afgebouwd in Harlingen. Zo blijkt maar weer: waar een wil is, is een weg! Ook in faillissementen.