Category : MKB

Blog Sub Title

Category Archives: MKB

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Bij aansprakelijkheidsrecht kan het gaan om diverse situaties, het is een zeer breed begrip. Wel is er altijd één zaak die naar voren komt: schade. MKB-ondernemingen komen vaak bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn vanwege opgelopen schade. Er zijn verschillende vormen schade waar men een vergoeding voor zoekt. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten, gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, bekijkt uw situatie. Op basis hiervan geeft hij of zij u advies, waarna er acties uitgezet worden.

Wij behartigen uw belangen bij aansprakelijkheidsrecht

Bij aansprakelijkheidsrecht is het belangrijk om te kijken wie aansprakelijk is. Er wordt bepaald wie juridisch gezien de aansprakelijke partij is en tot hoever deze aansprakelijkheid reikt. Op basis hiervan doen wij ons best om de belangen van de cliënt, van u, te behartigen. Hierbij gaat het meestal om het vorderen van een schadevergoeding, maar het kan ook om andere zaken gaan. Wij bespreken met u wat uw wensen zijn, om hier vervolgens op in te spelen. Wel is het juridisch relevant welke partij hierop aangesproken moet worden en of dit ook kan.

Aansprakelijk stellen van een partij

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn adviseert u over de mogelijkheden voor het juridisch aansprakelijk stellen van een partij. Het begint allemaal met goed luisteren naar de cliënt. Wat is het probleem en is er een achterliggend probleem? Wat is het belang van de cliënt en wat is het doel? Daarna is het onze taak om de situatie door te lichten. Waar liggen de kansen, de risico’s, de mogelijkheden en onmogelijkheden? Door al deze zaken aan u voor te leggen, kan er snel en nauwkeurig actie ondernomen worden.

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten zoekt naar mogelijkheden

Wat Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten precies voor u kan doen verschilt vanzelfsprekend per geval. Zodra u bij ons binnenkomt, bespreken wij met u de situatie. Wij zoeken naar de mogelijkheden en leggen deze aan u voor. Zo weet u precies wat kan op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en wat niet. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten heeft veel ervaring met MKB en kan dus ook zeker uw onderneming helpen. Kom gerust binnenlopen bij ons kantoor in Leeuwarden.

Bestuursrecht

Specialisten in bestuursrecht

Wij van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten zijn specialisten in bestuursrecht. Eigenaren van een MKB-onderneming komen vaak in aanraking met bestuursrecht vanwege bijvoorbeeld vergunningen. Bij bestuursrecht moet u denken aan al het contact dat plaatsvindt tussen uw onderneming en de overheid. Doordat de regelgeving continu verandert, kan het soms onduidelijk zijn wat uw rechten zijn en wat er van u verwacht wordt. Een advocaat gespecialiseerd in dit vakgebied helpt u hierbij.

Situaties bestuursrechtelijke zaken

Zaken die voorbij komen bij dit rechtsgebied zijn bijvoorbeeld handhavingsverzoeken, wijzigingen in een bestemmingsplan en het aanvragen van omgevingsvergunningen. Ook kan het zijn dat ondernemers diverse vergunningen hebben waartegen derden opkomen, of waarbij derden of de gemeente zelf om handhaving verzoeken. Wij begeleiden u hier graag in. Daarnaast kunnen wij samen met u een vergunning aanvragen, of zienswijzen, bezwaarschriften of beroepschriften opstellen. Tijdens procedures behartigen wij uw belangen. Door de hulp in te schakelen van onze advocaten, weet u zeker dat alles goed geregeld wordt.

Contact tussen uw onderneming en de overheid

Al het contact dat u als MKB-onderneming hebt met de overheid, valt onder bestuursrecht. Omdat u zich natuurlijk graag bezighoudt met uw vak en niet met juridische zaken, helpen wij u graag. Wij staan u bij in onderhandelingen en gesprekken met diverse overheidsorganen. U staat er op deze manier niet alleen voor. Daarnaast heeft u een sparringpartner die u precies kan vertellen wat mogelijk is en wat niet. Ook kunnen onze advocaten u precies uitleggen welke stappen in diverse situaties u het beste kunt zetten.

Wat een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten voor u kan betekenen

Bij bestuursrecht heeft u te maken met diverse overheidsinstanties. Zij weten vaak exact wat mogelijk is en wat niet. U houdt zich het liefste bezig met het runnen van uw onderneming. Daarom nemen wij graag het juridische aspect uit handen. Alles wordt uiteraard met u besproken, wij geven u advies over uw situatie en wij helpen met het opstellen van documenten. U bent altijd vrij om even bij ons binnen te lopen op ons kantoor in Leeuwarden voor vragen over de mogelijkheden en advies. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt u met alle plezier.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht voor ondernemers

Bijna iedere ondernemer krijgt te maken met arbeidsrecht. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten in Leeuwarden helpt u graag bij zaken omtrent arbeidsrecht. Bij arbeidsrecht blijken conflicten op de werkvloer de meest voorkomende situaties. Doordat hierbij emoties een rol kunnen gaan spelen, is het verstandig om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Zo heeft u als eigenaar van een MKB-onderneming een sparringpartner en duidelijkheid over wat wel en niet kan.

Conflict op de werkvloer

Wat bij arbeidsrecht in de praktijk veel naar voren komt, is dat een werkgever een dienstverband wil beëindigen. Hierbij kan het gaan om ontslag op staande voet, het opstarten van een ontbindingsprocedure of het treffen van een minnelijke regeling. Vaak neemt een werkgever contact op met Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten nadat er zich op het werk een situatie heeft voorgedaan. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een onterechte ziekmelding, diefstal of een conflict op de werkvloer. Bij dit soort situaties is de vraag van werkgevers of het mogelijk is om de werknemer op staande voet te ontslaan.

Ontslag op staande voet

Per situatie kijkt een advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht, met u naar de mogelijkheid voor ontslag op staande voet. Belangrijk is dat men hier zorgvuldig mee omgaat. Vaak speelt de onrust al langer. In deze gevallen is het belangrijk om een goed dossier bij te houden, zodat de aanleiding voor ontslag beter aangetoond kan worden. Ontslag op staande voet brengt grote risico’s met zich mee. Daarom is het verstandig om een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten in te schakelen. Hij of zij beoordeelt de situatie en licht u in over de mogelijkheden.

Wat Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten voor u doet

Voordat er een beslissing gemaakt kan worden over de te volgen ontslagroute, maakt een advocaat een uitgebreide inschatting van het dossier. Samen met u worden de risico’s en verschillende opties in kaart gebracht. Hierbij bespreken wij ook de kosten van de verschillende opties. U krijgt passend advies over uw situatie en wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk geholpen wordt met uw probleem. Uiteraard geldt dit voor alle zaken die vallen onder arbeidsrecht. Wij helpen u graag bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten in Leeuwarden.

Bouwrecht

Bouwrecht

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten adviseert zowel grote als kleine ondernemingen en aannemers bij verschillende projecten in de bouw. Of het nu gaat om een complex technisch project of een relatief simpele incasso na een oplevering, onze advocaten staan u graag bij. Uiteraard worden we graag voorafgaand aan de bouw al betrokken zodat we het gehele project, waar nodig, kunnen sturen. Op deze manier voorkomen we zoveel mogelijk problemen in de toekomst. Ook bij geschillen die vallen onder het bouwrecht staan wij u bij.

Wat valt onder bouwrecht?

In het bouwrecht kan het over diverse onderwerpen gaan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • meerwerk
  • vertraging
  • oplevering
  • gebreken

Naast het bovenstaande zijn er nog vele situaties die naar voren komen bij bouwrecht. Sommige situaties doen zich voor tijdens de bouw, maar gebreken kunnen ook pas na de oplevering aan het licht komen.

Advies over het juridische aspect in de bouw

Iedere situatie in de bouw is anders, daarom is het van belang om de situatie goed voor te leggen aan onze advocaat. Bij bijvoorbeeld gebreken na oplevering: is de aannemer hier verantwoordelijk voor of heeft de opdrachtgever ook schuld? Aan ons de taak om dit juridisch gezien uit te zoeken. Vervolgens geven wij u advies over hoe u hiermee verder kunt gaan. Uiteraard zoeken wij altijd naar meerdere mogelijkheden, waarna wij deze aan u voorleggen. Wij geven aan naar welke oplossing onze voorkeur uitgaat en waarom, zodat u een weloverwogen beslissing kunt maken.

Betrokken bij projecten in de bouw

Aan de hand van onze ervaring in verschillende rechtsgebieden, waaronder het bouwrecht, worden wij graag vanaf het begin betrokken bij projecten in de bouw. Als het gaat om bouwrecht kunt u denken aan bijvoorbeeld het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten of het opstarten van samenwerkingsverbanden. Doordat wij vanaf het begin betrokken zijn kunnen wij de kwestie, waar nodig, nog sturen. Zo worden problemen in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Onder ondernemingsrecht valt alles waarmee een ondernemer in aanraking komt. Dit geldt vooral bij het opzetten van de onderneming. Het is dus een breed rechtsgebied. Doordat er nogal wat juridische zaken voorbij komen, is het verstandig om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen bij het opzetten van een onderneming. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten staat u met alle plezier bij in alle zaken die u tegenkomt als het gaat om uw onderneming.

Opzetten van een onderneming

Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten adviseert u en helpt u met zoeken naar de beste mogelijkheden voor uw onderneming. Zo adviseren wij u bijvoorbeeld over welke vennootschapsstructuur u kunt kiezen. Daarnaast helpen wij bij het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, maar ook hoe u juridisch gezien het beste onderlinge verhoudingen kunt vastleggen. We kijken of er onderlinge leningen/kredieten worden verstrekt en hoe dit is vastgelegd. Wij van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten adviseren u over wat de meest verantwoorde manier is om bovenstaande uit te voeren.

Aandeelhouders van een onderneming

Indien er problemen ontstaan tussen aandeelhouders onderling, is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Wij adviseren over de mogelijkheden. Een aandeelhouder die zijn aandelen wil verkopen, is vaak gebonden aan een aanbiedingsregeling. Deze regeling moet op een juiste manier worden nagekomen. Als dit niet goed gaat, kunnen de consequenties vervelend zijn ten opzichte van de onderneming. Daarom is het van belang dat u een goed advies inwint. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten is u graag van dienst. Wij hebben ruime ervaring in het adviseren over ingewikkelde vraagstukken.

Ruime ervaring in ondernemingsrecht

Doordat ondernemingsrecht een breed rechtsgebied is, overlapt het soms met andere rechtsgebieden. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten heeft meerdere advocaten in huis die ruime ervaring hebben in ondernemingsrecht. Zo kijken wij naar de manier waarop de ondernemer zijn bedrijf juridisch gezien leidt. Werkt men met opdrachtbevestigingen en algemene voorwaarden? Zijn deze juridisch gezien waterdicht? Door onze ruime ervaring in zowel ondernemingsrecht als andere rechtsgebieden, leveren wij een passend advies en ondersteunen wij waar nodig.