Door: Marco Kalmijn

13 juni 2019

De curator aan het werk, de eerste dagen na het faillissement Barkmeijer (deel 2)

Dit is deel 2 in een serie van vier blogs. Het eerste blog lees je hier. Kennismaking met personeel heeft prioriteit Woensdagochtend begin ik vroeg. Rond 6.30 uur ben ik in Stroobos aanwezig, ook al heb ik de vorige avond tot in de kleine uurtjes de informatie bestudeerd die ik vanaf het failliete bedrijf meegenomen heb. Ik heb immers als curator opdracht gegeven om de scheepswerf open te houden en mijn prioriteit is daarom ook kennis te maken met het personeel. Ik wil ze uitleggen wat het faillissement inhoudt. Weliswaar heb ik zelf maar een paar uurtjes geslapen, maar dit […]

Door: Marco Kalmijn

6 juni 2019

De curator aan het werk, Barkmeijer Stroobos (deel 1)

Regelmatig krijg ik de vraag: ‘Wat doe als je als eerste als je door de Rechtbank wordt benoemd tot curator in een faillissement?’. In dit blog zal ik antwoord geven op deze vraag. Dit kan ik natuurlijk alleen doen voor de manier waarop wij handelen (mijn collega-vennoot curator IdeJan Woltman en ikzelf). Uitspreken faillissement door rechtbank Een faillissement wordt uitgesproken door de rechtbank. Die benoemt ook de curator. De rechtbank belt op de dag dat het faillissement is uitgesproken aan het eind van de ochtend of begin van de middag – meestal is dit op een dinsdag. Laat ik concreet […]

Advies Raad van State over wijzigingen Meststoffenwet

De afdeling bestuursrechtrechtspraak van de Raad van State heeft op vrijdag 24 mei 2019 geadviseerd aan de Tweede Kamer omtrent het voorstel van wet houdende enkele technische wijzigingen van de Meststoffenwet. Meststoffenwet Er geldt een fosfaat- en stikstofmaximum voor de mestproductie in melkveehouderijen. Deze maxima leiden tot een sectorplafond waar de sector onder dient te blijven. In de Meststoffenwet zijn twee mogelijkheden opgenomen waarmee een overschrijding van dit sectorplafond kan worden voorkomen of bij overschrijding van het plafond kan worden teruggebracht. Dit betreffen: de afroming ⇒ als je fosfaatrechten verkoopt wordt er een percentage van de rechten gekort (op dit […]

Door: Ati van der Pol

15 mei 2019

Een kind van 12 mag zelf beslissen waar het gaat wonen: waar of niet waar?

Het is niet op een hand te tellen, zo vaak hoor ik het: mijn kind is 12, dus nu mag hij (of zij) zelf beslissen waar hij gaat wonen. Vaak is vader of moeder er volledig van overtuigd, maar in de praktijk werkt het niet zo. Met een voorbeeld leg ik uit hoe het wel werkt. Tegenover mij zit Johan, vader van twee kinderen. Zijn ex-vrouw Thecla heeft een nieuwe vriend, van wie zij in verwachting is. Ze wil gaan samenwonen met haar vriend en daarbij de kinderen meenemen van Oosterwolde naar Zutphen. Dat ligt maar liefst 120 kilometer verderop! […]

Door: Tanja Heslinga

14 mei 2019

Gezag? Jaaaa, dat heb ik wel hoor.. Denk ik, geloof ik, hoop ik……

Meer dan eens komen ouders bij ons met de vraag: “Ik wil de volledige voogdij” of  “Gezag, wat is dat? Ik heb mijn kind wel erkend hoor, dus volgens mij is dat wel geregeld” of “Ik heb toch gezag, want ik betaal alimentatie?”. De meeste ouders beseffen niet wat het ouderlijk gezag precies inhoudt. Bijna iedereen weet wel dat bij de geboorte van een kind er het nodige geregeld moet worden qua erkenning. Over de erkenning en dergelijke komen we vast nog wel een keer te spreken, maar dat is niet het punt dat we vandaag willen bespreken. Want naast […]

Door: Ide Jan Woltman

2 mei 2019

Je huis verhuren via Airbnb, hoe pak je dat aan?

‘Veel Airbnb-verhuurders lappen regels nog aan hun laars’, lees je deze week op nu.nl  Daarmee bedoelen ze de regels die sommige gemeenten hebben voor het maximum aantal dagen dat je een woning via Airbnb mag verhuren. Maar dat zijn niet de enige regels. In dit artikel lees je met wie je nog meer rekening moet houden. Bank/Vereniging van Eigenaren/huurbaas Als je een koopwoning hebt, moet je toestemming hebben van de bank waar de hypotheek loopt. In de hypotheekakte staat namelijk bijna altijd een ‘huurbeding’. Daarin is bepaald dat je de woning niet mag verhuren, tenzij je schriftelijk toestemming hebt van […]

Door: Femke Gietema-van der Heide

30 april 2019

Geld besparen bij een last onder dwangsom

Bijna alle ondernemers in de agrarische sector hebben er wel eens mee te maken gehad: een oplegging van een last onder dwangsom. De gemeente legt een last op en u moet een dwangsom betalen indien u niet tijdig aan deze last voldoet – bijvoorbeeld het niet hebben van een vergunning voor de bouw van een sleufsilo; of het overtreden van regelgeving zoals het vergunde aantal dieren dat gehouden mag worden. Deze dwangsommen bedragen al snel duizenden euro’s. Invordering dwangsom duurt lang In het volgende geval kreeg een pluimveehouder een last onder dwangsom opgelegd wegens het niet voldoen aan een vergunning […]

Door: Jelmer de Vries

17 april 2019

Oerol en nergens

Het Oerol festival op Terschelling wordt elk jaar bezocht door zo’n 55.000 bezoekers. Dat zijn natuurlijk nogal wat badgasten. Als iets zo succesvol is, zijn er vaak mensen die een graantje mee willen pikken. Dit gebeurt nu ook bij Oerol. Een slimme brouwer heeft het idee opgevat om Oerol-bier op de markt te brengen. Het festival Oerol is not amused en laat in een artikel in de LC weten dat ze volgens hun advocaat sterk staan omdat zij een veel langere historie hebben met het merk Oerol. Maar hoe zit dit eigenlijk? Benelux inschrijving woordmerk Oerol Het Oerol festival heeft […]

Door: Femke Gietema-van der Heide

11 april 2019

Wel appeltaart, geen bruidstaart?

Speciale trouwlocatie Op een voormalig agrarisch bedrijf wordt een pluk- en theetuin uitgebaat. De uitbater van de pluk- en theetuin heeft haar activiteiten uitgebreid en verhuurt zalen voor feesten en partijen. Ook worden er huwelijken en bruiloftsfeesten gehouden in de theetuin. De gemeente heeft de theetuin aangewezen als speciale trouwlocatie. Dit is echter strijdig met het bestemmingsplan die de bestemming “specifieke vorm van horeca-theeschenkerij” aan het perceel heeft gegeven. Geen bruidstaart Tussen de uitbater van de theetuin en de gemeente ontstaat een geschil. De gemeente is namelijk van mening dat er in de theetuin wel appeltaart en andere taartsoorten mogen […]

Door: Jelmer de Vries

28 maart 2019

Wel of niet met je smoel in het smoelenboek?

Is een medewerker verplicht met zijn foto in het smoelenboek of op de bedrijfswebsite te staan? In dit artikel leg ik uit wat de regels zijn voor het gebruik van foto’s van personeel. Voorbeeld ‘Joost, lever je volgende week even een foto in? Je staat nog steeds niet op onze website. Wist je trouwens dat we een smoelenboek hebben? Daar kom je dan natuurlijk ook in.’. ‘Nee’, zegt Joost. ‘Ik heb helemaal geen zin om met mijn hoofd op de website te staan. En een smoelenboek, wat is dat voor jaren tachtig gedoe? Van mij krijg je geen foto, geen […]